กฟผ. ดันพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ แบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง ในงาน AEBF 2021 รับเทรนด์โลกสู่พลังงานสะอาด

14 กันยายน 2564 16.10 น.
อ่าน 1,395 ครั้ง

 

กฟผ. มุ่งผลักดันพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ แบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง (Solar-Hydro-Battery Energy Storage: SHB)  และเสริมความแข็งแรงระบบส่งเชื่อมอาเซียน ในงาน ASEAN Energy Business Forum 2021 (AEBF2021)

 

 

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “ASEAN Utilities and Age of Transformation” ในการประชุมด้านพลังงานและการแสดงนิทรรศการพลังงานที่สำคัญแห่งอาเซียน ASEAN Energy Business Forum 2021 (AEBF2021) ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564

 

 

 

นายบุญญนิตย์ กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Hydro Floating Solar Hybrid) กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ภายในปี 2564 และภายใน 10 ปีข้างหน้า กฟผ. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการอีก 15 โครงการ ในพื้นที่เขื่อน 8 แห่ง ซึ่งมีกำลังผลิตรวม 2,680 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของโลก กฟผ. เตรียมพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Solar-Hydro-Battery Energy Storage (SHB) ที่ได้นำ Battery มาเสริมความมั่นคงด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยราคาของแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ที่ลดลงในอนาคต จะส่งผลดีต่อต้นทุนโครงการ

 

แม้ว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนจะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความซับซ้อน เนื่องจากความไม่แน่นอนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน แต่ก็สร้างโอกาสในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) ซึ่งจะช่วยรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและช่วยยกระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดย กฟผ. มีแผนพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน, การปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น, สถานีไฟฟ้าแรงสูงดิจิทัล, ศูนย์ควบคุมสั่งการตอบสนองด้านโหลด, ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ และโรงไฟฟ้าเสมือน เพื่อให้พลังงานหมุนเวียนมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ การสร้างการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าข้ามพรมแดน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้า และเป็นภารกิจลำดับต้น ๆ ของ กฟผ. ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า เพื่อจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ได้นำกลไกตลาดพลังงานสีเขียวมาใช้ ซึ่งรู้จักในชื่อว่า ตลาดซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลก

 

“ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน กฟผ. ในฐานะองค์การผลิตไฟฟ้าระดับประเทศมีกลยุทธ์หลากหลายมิติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงนโยบายและกลไกตลาด เรายืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น และอนาคตของระบบไฟฟ้าจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ที่ว่า นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” นายบุญญนิตย์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19
  23 ก.ย. 2564 20.14 น.
 • FPT เดินหน้า COD ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ
  23 ก.ย. 2564 19.56 น.
 • “กกพ.” ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนฯ ทั่วประเทศ 43 ราย
  23 ก.ย. 2564 13.58 น.
 • UN ยกย่อง GGC 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก คัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD 2 ปีซ้อน
  23 ก.ย. 2564 13.36 น.
 • กฟผ. พร้อมเดินหน้า หลัง กก.วล. ไฟเขียว โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
  22 ก.ย. 2564 16.23 น.

Most Viewed

 • อาลัย "อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ" ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  23 ธ.ค. 2563 10.53 น.
 • กฟผ. มอบความสุขรับปีใหม่ไทย ผู้ใช้รถ EV ชาร์จไฟฟรีที่สถานี EleX by EGAT ตลอดเดือน เม.ย.64
  09 เม.ย. 2564 08.42 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • ประกาศแล้ว ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ กฟผ.
  19 มี.ค. 2564 17.18 น.
 • กฟผ. ระดมพลมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  05 ธ.ค. 2563 22.28 น.