เกี่ยวกับเรา

 

Home Market Guide (Thailand) Co., Ltd.

     บริษัท โฮม มาร์เก็ต ไกด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 โดยมี นางอุทัยวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ เริ่มก่อตั้งมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 6/1 ซอยสวนสยาม 11 แยก 2 (อมรพันธ์นคร 6) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ฝ่ายบริหาร และการตลาด ตั้งอยู่เลขที่ 175/15 ซอย พร้อมพงษ์ ถนน สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

     บริษัท โฮม มาร์เก็ต ไกด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตนิตยสารบ้าน และการตกแต่งบ้าน ภายใต้ชื่อ Home market's guide ต่อมาได้ปรับ กลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารงาน เข้าสู่การให้บริการด้านการโฆษณาทางสื่อที่มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ออกสู่ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม จัดสัมมนา และจัดงานต่างๆ ที่สนับสนุนแผนด้านการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรธุรกิจ การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม การจัดฝึกอบรมสัมมนา และการประชุม เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น และผลิตผลงานคุณภาพออกสู่สายตาประชาชน เป็นจำนวนมาก

 

Vision

มุ่งมั่นทำงานให้ประสบผลสำเร็จด้วยความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

Mission

  • มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
  • บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ
  • มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
  • มีความตั้งใจจริง มีความพร้อมในการทำงาน
  • เพื่องานที่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์