กิจกรรม

18 มกราคม 2564 19.36 น.
image

กฟผ. มอบผ้าห่มกว่า 2 หมื่นผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตามภูมิภาคต่าง ๆ แก่ประชาชน

image

ระดับน้ำเหนือเขื่อนบางลางเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้ว กฟผ. ระดมกำลังร่วม จ.ยะลา ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

image

กฟผ. ร่วมจังหวัดยะลาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลดการระบายน้ำเขื่อนบางลาง

image

BLCP จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 สานพันธกิจเครือข่ายเข้มแข็ง

image

"บีซีพีจี" มอบน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมใต้

image

เที่ยวระยอง..ส่องป่าชายเลนที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

image

กัลฟ์ส่งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "GULF Sparks Smiles" ครั้งที่ 3 ปิดท้ายปี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

image

บางจาก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการหารือของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

image

กฟผ. ระดมพลมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

image

บางจาก ขอบคุณครูโต ผู้ร่วมสรรค์สร้างศิลปะแก่ผลิตภัณฑ์มูลนิธิใบไม้ปันสุข

image

จากผู้ล่าปลาและสัตว์น้ำในท้องทะเล...ที่มีรายได้ไม่แน่นอน สู่ผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่...ที่สร้างอาชีพและรายได้ต่อเนื่อง

image

บางจากฯ สนับสนุน Eco-School พัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนรอบโรงกลั่น

image

โครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก” ของบางจากฯ และมูลนิธิใบไม้ปันสุขได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในรางวัลระดับโลก S&P Global Platts Global Energy Awards 2020

image

GGC เปิดตัวโครงการ “Green Health Model” สร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก และเยาวชน

image

โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ของบางจากฯ คว้ารางวัล Circular Economy Leadership จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020

image

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 พร้อมจ้างงานระยะสั้น 10,000 อัตรา