EGCO Group เคารพในความแตกต่าง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในโอกาส Pride Month

11 มิถุนายน 2567 10.22 น.
อ่าน 1,460 ครั้ง
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ร่วมแสดงจุดยืนในโอกาส Pride Month ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บนความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ด้วยการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการเคารพความแตกต่าง การสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน จนเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
 
ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า เพราะเราเชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร พนักงานไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใด ก็มีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน EGCO Group มีโนบายที่ชัดเจนด้านการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกวิถีทางด้านเพศ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล และการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีเสรีภาพในการแสดงออกอันชอบธรรมของแต่ละบุคคล โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด
 
 
 
 
“การส่งเสริมให้พนักงานของ EGCO Group ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งนำไปสู่การเกิดความผูกพันภายในองค์กร ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และสร้างความเติบโตให้องค์กร ตลอดจนดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้าร่วมทำงาน เนื่องจากเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมภายนอก สอดคล้องกับพันธกิจของ EGCO Group ที่ไม่เพียงคำนึงถึงความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด้วยการใส่ใจต่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้” ดร.จิราพร กล่าว
 
 
 
 
จากการพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและครอบคลุม รวมถึงการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้ EGCO Group ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Awards) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2565-2566) จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น ทั้งนี้ EGCO Group ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • เจาะกลยุทธ์ 3Re “บ้านปู” ช่วย “ผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่” โตต่อได้
  17 มิ.ย. 2567 14.43 น.
 • ก.พลังงานชี้ PDP 2024 มุ่งเสถียรภาพระบบไฟฟ้าเพิ่มพลังงานหมุนเวียน ตอบโจทย์ลดคาร์บอน ก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานหลัก
  17 มิ.ย. 2567 14.06 น.
 • บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “Sports for Climate Action” สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Olympic Day 2024”
  17 มิ.ย. 2567 12.14 น.
 • ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน รพ. สมเด็จพระยุพราช เพื่อคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
  15 มิ.ย. 2567 19.04 น.
 • เปิดวิสัยทัศน์ "คงกระพัน" CEO คนใหม่ ปตท. สร้างความแข็งแรงร่วมสังคมไทย เติบโตระดับโลก อย่างยั่งยืน
  14 มิ.ย. 2567 15.39 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.