OR จัดกิจกรรม “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” จ.ขอนแก่น สร้างจิตสำนึกเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10 มิถุนายน 2567 21.25 น.
อ่าน 1,014 ครั้ง
 

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิด งาน "รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์"  ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Together รักษ์ แอทหนองกุง ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและคลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดยภายในงานมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการรักษ์ แอทหนองกุง และบูธอื่น ๆ จากชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ Together รักษ์ แอท หนองกุง ยังประสบความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด โดยตลอด 4 ปีที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำให้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการกว่า 700 ครัวเรือน ก่อให้เกิดกลุ่มสัมมาชีพ และมีรายได้จากการแยกขยะกว่า 400,000 บาท  อีกทั้ง ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะภายในชุมชน ได้ถึง 40.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ จากการเข้าร่วมโครงการ รักษ์ แอทหนองกุง ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจ ตลอดจนยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกับมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และในด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment)  เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในปี 2030 (OR 2030 Goals) ต่อไป

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • เจาะกลยุทธ์ 3Re “บ้านปู” ช่วย “ผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่” โตต่อได้
  17 มิ.ย. 2567 14.43 น.
 • ก.พลังงานชี้ PDP 2024 มุ่งเสถียรภาพระบบไฟฟ้าเพิ่มพลังงานหมุนเวียน ตอบโจทย์ลดคาร์บอน ก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานหลัก
  17 มิ.ย. 2567 14.06 น.
 • บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “Sports for Climate Action” สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Olympic Day 2024”
  17 มิ.ย. 2567 12.14 น.
 • ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน รพ. สมเด็จพระยุพราช เพื่อคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
  15 มิ.ย. 2567 19.04 น.
 • เปิดวิสัยทัศน์ "คงกระพัน" CEO คนใหม่ ปตท. สร้างความแข็งแรงร่วมสังคมไทย เติบโตระดับโลก อย่างยั่งยืน
  14 มิ.ย. 2567 15.39 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.