ผู้บริหารบางจากฯ สะท้อนมุมมองการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางการเติบโตสู่ทศวรรษที่ 5

07 พฤษภาคม 2567 16.35 น.
อ่าน 1,611 ครั้ง
 
นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา "2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence” ในหัวข้อ “การตอบแทนสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียน” จากการที่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ในปี 2565 และรางวัลระดับโลก Global Performance Excellence Award หรือ GPEA ในปี 2566
 
 
 

นางกลอยตา กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ซึ่งได้ยึดมั่นภารกิจและความมุ่งหมายเริ่มแรก เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยมีรากฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม มาตลอด 40 ปีของการทำธุรกิจ เติบโตผ่านการสร้างและรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ขยายจากธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด สู่กลุ่มบริษัทผู้นำด้านพลังงาน ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการ และผ่านมูลนิธิใบไม้ปันสุขและบริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 
 
 

นางกลอยตา ยังได้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมโดยทั่วไปในวันนี้ ที่มีการปรับเปลี่ยนจากอดีต ด้วยบริบทที่ปรับเปลี่ยนไปของโลกและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จากการทำการกุศล กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจมากขึ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อสาธารณะ เช่นการรายงานด้านความยั่งยืน การเปิดเผยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ฯลฯ นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องให้ความสำคัญกับประเด็นอื่น ๆ เช่นการจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมและมนุษยธรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกิจในการวางแผนและดำเนินการโครงการเพื่อสังคม เป็นต้น สำหรับโครงการเพื่อสังคมของบางจากฯ ในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์วิกฤตสภาวะภูมิอากาศซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนในระดับโลกด้วย
 
 
 

งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ การปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บางจากฯ สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย
  21 พ.ค. 2567 10.50 น.
 • "ไทยออยล์" ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่
  20 พ.ค. 2567 20.27 น.
 • บางจากฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพม. เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร
  20 พ.ค. 2567 18.32 น.
 • WP Energy สานต่อกิจกรรม Walk Rally เพื่อสังคมครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
  20 พ.ค. 2567 17.33 น.
 • ซีเค พาวเวอร์ ผสานความร่วมมือ หอศิลป์คลังจัตุรัส จัดโครงการ "เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์"
  20 พ.ค. 2567 12.53 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.