สนง. กกพ. เปิดรายชื่อผู้แทน "NGOs - อธิการบดี" ที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็น “กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน”

04 เมษายน 2567 20.45 น.
อ่าน 2,579 ครั้ง
 
สำนักงาน กกพ. เปิดรายชื่อผู้แทน "NGOs - อธิการบดี"
ที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็น “กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน”
 
หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และผู้แทนของของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาการขึ้นทะเบียนองค์กรและเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และการแจ้งความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ดังนี้
1.1 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายวิจารย์ สิมาฉายา
1.2 สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค
 
สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรตามรายชื่อดังกล่าว เพื่อเชิญผู้มีอำนาจขององค์กรหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน กกพ.
 
2. รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.2 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.3 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน โดยจะประกาศชื่ออธิการบดีที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พร้อมทั้งบัญชีสำรองผู้ซึ่งได้รับคะแนนลำดับรองลงไปเรียงตามลำดับคะแนนต่อไป
 
ทั้งนี้ ภายในเดือนเมษายน 2567 สำนักงาน กกพ. ปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไว้ที่สำนักงาน และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บางจากฯ สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย
  21 พ.ค. 2567 10.50 น.
 • "ไทยออยล์" ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่
  20 พ.ค. 2567 20.27 น.
 • บางจากฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพม. เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร
  20 พ.ค. 2567 18.32 น.
 • WP Energy สานต่อกิจกรรม Walk Rally เพื่อสังคมครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
  20 พ.ค. 2567 17.33 น.
 • ซีเค พาวเวอร์ ผสานความร่วมมือ หอศิลป์คลังจัตุรัส จัดโครงการ "เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์"
  20 พ.ค. 2567 12.53 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.