สคช. - มจธ. - กฟผ. เปิดรับรองมาตรฐานอาชีพด้าน "พลังงาน-พลังงานทดแทน" อีก 2 สาขา มุ่งสู่การยอมรับระดับสากล

02 เมษายน 2567 15.58 น.
อ่าน 1,822 ครั้ง
 
สคช. ร่วมกับ มจธ. และ กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2567 - นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ทำการแทนรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมหน่วยงานพันธมิตร และบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี
 
นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เปิดเผยว่า กฟผ. มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและให้การประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ กฟผ. โดยได้รับอนุมัติจาก สคช. เปิดศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. ในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลฯ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน โดยระยะเริ่มแรกมีสาขางานที่สามารถให้การรับรองได้ จำนวน 3 สาขางาน 33 อาชีพ 59 ระดับคุณวุฒิ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบุคคลทั่วไป ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และระบบส่งพลังงานไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการรับรองไปแล้วมากกว่า 1,000 คน ซึ่งในปี 2567 นี้ กฟผ. ได้ยื่นขยายและเตรียมเปิดรับรองสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน ได้แก่ สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (จำนวน 3 อาชีพ 4 ระดับคุณวุฒิ) และสาขาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (จำนวน 2 อาชีพ 2 ระดับคุณวุฒิ) รวมการให้บริการรับรองสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนทั้งสิ้น 5 สาขางาน 38 อาชีพ 65 ระดับคุณวุฒิ
 
 
 
 
งานนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่าน และขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับกำลังคนของประเทศเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการและนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นเครื่องหมายการันตีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน กฟผ. มี 5 ศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ ได้แก่ 1) ศูนย์บางกรวย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี 2) ศูนย์ไทรน้อย สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี 3) ศูนย์บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 4) ศูนย์แม่เมาะ จ.ลำปาง และ 5) ศูนย์ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pcc.egat.co.th/
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • EGCO Group แต่งตั้ง “จิราพร ศิริคำ” นั่ง "กรรมการผู้จัดการใหญ่" มีผล 1 พ.ค. 67
  17 เม.ย. 2567 09.40 น.
 • OR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Carbon Neutral Event
  10 เม.ย. 2567 21.39 น.
 • BPP เผยแผนธุรกิจสู่ทศวรรษ 2030 ขยายพอร์ตธุรกิจให้เป็นมากกว่าการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อย CO2
  10 เม.ย. 2567 21.00 น.
 • EGCO Group บริจาค 2.5 ลบ. แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3”
  10 เม.ย. 2567 20.38 น.
 • ธพ. เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
  10 เม.ย. 2567 15.32 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.