OR - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพัฒนาส่งเสริมการปลูกกาแฟ พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

27 กุมภาพันธ์ 2567 12.45 น.
อ่าน 1,398 ครั้ง
 
OR มุ่งส่งเสริมโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง OR และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมมอบโรงเพาะกล้า โรงตากกาแฟ และระบบท่อน้ำเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟให้แก่เกษตรกร 
 
นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)  นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธวัชชัย ชีวานนท์ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะกรรมการ OR พร้อมด้วย นายโกมล บัวเกตุ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ปลูกกาแฟ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในโครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ระหว่าง OR และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบโรงเพาะกล้า โรงตากกาแฟ และระบบท่อนํ้าเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยมี นายดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ให้การต้อนรับ 
 
OR ได้พัฒนาโครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการปลูกกาแฟและพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้มีปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้ผลผลิตกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้ากาแฟได้มากขึ้น โดย คาเฟ่ อเมซอน ได้สนับสนุนการรับซื้อผลผลิตกาแฟในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟ โดยเปิดจุดรับซื้อกาแฟ ณ โรงแปรรูปเมล็ดกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาการเผาป่า โดยลด PM 2.5 ในภาคเหนือ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของ OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ OR ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวคิด OR SDG In Action อีกด้วย 
 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังได้มอบถังขยะ โครงการ แยก แลก ยิ้ม ให้กับโรงเรียนดรุณวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทาง และสร้างความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริง
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • EGCO Group แต่งตั้ง “จิราพร ศิริคำ” นั่ง "กรรมการผู้จัดการใหญ่" มีผล 1 พ.ค. 67
  17 เม.ย. 2567 09.40 น.
 • OR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Carbon Neutral Event
  10 เม.ย. 2567 21.39 น.
 • BPP เผยแผนธุรกิจสู่ทศวรรษ 2030 ขยายพอร์ตธุรกิจให้เป็นมากกว่าการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อย CO2
  10 เม.ย. 2567 21.00 น.
 • EGCO Group บริจาค 2.5 ลบ. แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3”
  10 เม.ย. 2567 20.38 น.
 • ธพ. เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
  10 เม.ย. 2567 15.32 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.