"ไทยออยล์" ตอกย้ำเส้นทางสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม

30 มกราคม 2567 12.57 น.
อ่าน 2,477 ครั้ง

ไทยออยล์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” พร้อมสร้างความเชื่อมั่น และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กรอบ ESG 

โดยไทยออยล์ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM Checklist ระดับเกณฑ์สูงสุด ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยในปี 2566 ไทยออยล์เป็น 1 ใน 25 บริษัทจดทะเบียน ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ประเมินด้านความยั่งยืนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงในรอบปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ AAA (ระดับสูงสุด) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นปีแรก (พัฒนามาจากการประเมิน “หุ้นยั่งยืน THSI” ซึ่งไทยออยล์ ได้รับการประเมินให้อยู่ใน THSI ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558) 

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 8 จากการประเมินผล DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล และยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินดัชนีความยั่งยืนของ S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก 

รางวัลและผลการประเมินข้างต้นสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยที่ผ่านมาไทยออยล์ได้มีการยกระดับแผนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมิติอย่างสมดุล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ส.อ.ท. จัดประกวด "ผลิตภัณฑ์พลาสติก" ให้ความรู้ประชาชนด้านบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
  17 ก.ค. 2567 15.00 น.
 • "QTC" ส่งซิก จ่อเสิร์ฟข่าวดีรับก้าวสู่ปีที่ 29
  17 ก.ค. 2567 10.57 น.
 • พลังงานเร่งหาแนวทางบริหารจัดการค่าไฟ รุดเจรจา กฟผ. ปตท. ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน
  17 ก.ค. 2567 10.13 น.
 • GULF ควบรวม INTUCH ปรับโครงสร้างจัดตั้งบริษัทใหม่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2568
  16 ก.ค. 2567 23.11 น.
 • ก.พลังงาน – กฟผ. ส่งมอบชุดนักเรียนเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”
  16 ก.ค. 2567 15.43 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.