"กรมธุรกิจพลังงาน" เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

13 ธันวาคม 2566 21.24 น.
อ่าน 2,423 ครั้ง

 

"กรมธุรกิจพลังงาน" เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ได้ใช้น้ำมันที่ดี มีคุณภาพ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

นางพรรณทิพย์ พ่วงลา เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความพร้อมและศักยภาพด้านการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด ด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากลและเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูงที่ทันสมัย ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ใช้น้ำมันที่ดี มีคุณภาพ และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

 

 

สำหรับภารกิจหลักของกรมธุรกิจพลังงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การกำกับดูแล พัฒนาและกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการค้า ตั้งแต่ต้นทาง จากโรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน รถขนส่ง และสถานีบริการซึ่งเป็นปลายทางถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด 

 

 

โดยอาศัยการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ และรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ที่ผ่านมาพบการกระทำผิด เพียงร้อยละ 0.9 ของการตรวจสอบทั้งหมด และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน กรมได้ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันผ่านกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Laboratories Correlation Program) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปรียบเทียบความชำนาญของห้องปฏิบัติการในการทดสอบคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกัน สร้างความมั่นใจ โปร่งใสในการกำกับดูแลของภาครัฐ

 

 

อีกทั้ง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล กรมธุรกิจพลังงาน ได้มีการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management Systems, LIMs) มาใช้เพื่อยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของกรม ให้มีมาตรฐาน มีผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และรายงานผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่าทุกหยดของน้ำมันที่เติม เป็นน้ำมันที่ดี มีคุณภาพ และมีความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • EGCO Group แต่งตั้ง “จิราพร ศิริคำ” นั่ง "กรรมการผู้จัดการใหญ่" มีผล 1 พ.ค. 67
  17 เม.ย. 2567 09.40 น.
 • OR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Carbon Neutral Event
  10 เม.ย. 2567 21.39 น.
 • BPP เผยแผนธุรกิจสู่ทศวรรษ 2030 ขยายพอร์ตธุรกิจให้เป็นมากกว่าการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อย CO2
  10 เม.ย. 2567 21.00 น.
 • EGCO Group บริจาค 2.5 ลบ. แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3”
  10 เม.ย. 2567 20.38 น.
 • ธพ. เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
  10 เม.ย. 2567 15.32 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.