"กัลฟ์" มอบทุนเติมพลังความฝัน สานต่อโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ปีที่ 5

14 กันยายน 2566 14.53 น.
อ่าน 1,679 ครั้ง
 
"กัลฟ์" มอบทุนเติมพลังความฝัน สานต่อโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ปีที่ 5
มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสสู่เส้นทางความฝันให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยรวม 89 คนในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันให้กับผู้ป่วยของศูนย์ฯ ที่ทางครอบครัวมีรายได้น้อย ให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัวและตามศักยภาพทางสติปัญญาและร่างกายของผู้ป่วย
 
โดยโครงการฯ นี้ จะเป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายฝ่าย ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นักสังคมสงเคราะห์ประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูประจำชั้น ซึ่งติดตามผลการเรียนของผู้ป่วย การใช้จ่ายของครอบครัว และสภาพความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน เพื่อประเมินเป็นรายปีว่าทุนนั้นเหมาะสมหรือควรปรับอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กัลฟ์ร่วมมือกับทางศูนย์ฯมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมาจากจุดเล็กๆ อย่างการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ มีตัวแทนพนักงานจิตอาสาไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว และโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ที่อาสาสมัครจากกัลฟ์ไปร่วมสนับสนุนการออกหน่วย ซึ่งในหลายครั้งเราเห็นผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ต้องการโอกาสเป็นจำนวนมาก กัลฟ์ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อต่อยอดความฝันให้กับเยาวชนในความดูแลของศูนย์ฯ พร้อมเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ เพราะการให้การศึกษากับเด็กๆ เหมือนกับการติดอาวุธให้เด็กๆ สามารถออกไปเผชิญโลกข้างนอกและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยทุนการศึกษาที่ถูกส่งต่อผ่านโครงการฯ นี้ ทางบริษัทฯ สามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะไปถึงมือผู้ป่วยที่ต้องการจริงๆ เนื่่องจากทางศูนย์ฯ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้านตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้ทุนการศึกษานี้สร้างประโยชน์สูงสุด
 
 
 
 
ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ กล่าวว่า กว่า 36 ปีที่ผ่านมาของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะกว่า 3,000 กว่าคน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ มักเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งทางศูนย์ฯ เอง ก็ได้ให้การรักษาผ่าตัดและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมได้ ซึ่งการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากกัลฟ์ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่มาช่วยเติมเต็มและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบคุณกัลฟ์และทุกภาคส่วนที่มีส่วนทำให้โครงการฯ เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในนามของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนความฝันของกลุ่มผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จนทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ นอกจากนี้กัลฟ์ก็ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจุฬาฯ ในอีกหลายเรื่อง อาทิ สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นอีกด้วย ซึ่งการที่ทุกภาคส่วนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ และบูรณาการความช่วยเหลือกันในสิ่งที่ตัวเองถนัดจะช่วยให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 
 
 
นายณัฐนนท์ ประมูลศรี ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” กล่าวว่า ปัจจุบันผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ จ.สุพรรณบุรี ผมชอบเล่นดนตรีมากๆ และชอบตีกลองตะโพน เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่จะได้เล่นเป็นวงร่วมกับเพื่อนๆ ผมมีความฝันอยากเป็นครูสอนดนตรี ซึ่งการที่ผมได้รับทุนการศึกษาจากกัลฟ์มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ทำให้ผมกล้าที่จะฝัน และสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้
 
 
 
 
ความร่วมมือระหว่างกัลฟ์ และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดำเนินโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนกว่า 5 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยได้ถึง 89 คน โดยผู้ได้รับทุนอยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทุนไปจนถึงระดับการศึกษาที่ผู้ป่วยรายนั้นต้องการ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสติปัญญา ซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างครอบคลุมในทุกมิติอีกด้วย
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บ้านปู เผยความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ พร้อมเดินทัพขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต
  22 ก.ย. 2566 23.51 น.
 • OR แสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
  21 ก.ย. 2566 19.05 น.
 • "เชลล์" รับรางวัลจาก SCGP จากบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
  21 ก.ย. 2566 17.39 น.
 • บางจากฯ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration”
  21 ก.ย. 2566 15.29 น.
 • กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ รักษ์โลก ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม
  21 ก.ย. 2566 09.17 น.

Most Viewed

 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
  26 เม.ย. 2566 13.03 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.