สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมชมวังจันทร์วัลเลย์

27 สิงหาคม 2566 09.29 น.
อ่าน 3,375 ครั้ง
 
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เยี่ยมชมวังจันทร์วัลเลย์
 
 

ระยอง – (25 สิงหาคม 2566) สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) พร้อมด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (IOC) และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

 

ช่วงเช้า สธวท. - กรุงเทพฯ นำโดย ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคมฯ กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ (VISTEC) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ แนะนำ “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งกลุ่ม ปตท. พัฒนาพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงชุมชน เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

รศ. ดร.ธนิต ผิวนิ่ม กล่าวว่า สถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ต่อจากนั้นพาชมแบตเตอรี่วัสดุทางเลือก ที่มีความปลอดภัยสูง เป็นการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชาร์จไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ สามารถใช้ซ้ำได้

 

 

ช่วงบ่าย เข้าชม ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (IOC) ศูนย์กลางการบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ ด้วยรูปแบบ Smart City เพื่อรองรับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และฟังการบรรยายให้ความรู้ถึงเรื่องการปลูกป่า

 

 

ทั้งนี้การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมฯ ได้เปิดโลกทัศน์ จากการเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อร่วมนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ เป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจธุรกิจด้านพลังงาน ที่พัฒนาใช้พลังงานสะอาดและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บ้านปู เผยความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ พร้อมเดินทัพขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต
  22 ก.ย. 2566 23.51 น.
 • OR แสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
  21 ก.ย. 2566 19.05 น.
 • "เชลล์" รับรางวัลจาก SCGP จากบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
  21 ก.ย. 2566 17.39 น.
 • บางจากฯ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration”
  21 ก.ย. 2566 15.29 น.
 • กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ รักษ์โลก ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม
  21 ก.ย. 2566 09.17 น.

Most Viewed

 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
  26 เม.ย. 2566 13.03 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.