สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมชมวังจันทร์วัลเลย์

27 สิงหาคม 2566 09.29 น.
อ่าน 6,074 ครั้ง
 
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เยี่ยมชมวังจันทร์วัลเลย์
 
 

ระยอง – (25 สิงหาคม 2566) สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) พร้อมด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (IOC) และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

 

ช่วงเช้า สธวท. - กรุงเทพฯ นำโดย ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคมฯ กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ (VISTEC) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ แนะนำ “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งกลุ่ม ปตท. พัฒนาพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงชุมชน เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

รศ. ดร.ธนิต ผิวนิ่ม กล่าวว่า สถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ต่อจากนั้นพาชมแบตเตอรี่วัสดุทางเลือก ที่มีความปลอดภัยสูง เป็นการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชาร์จไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า และเป็นระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ สามารถใช้ซ้ำได้

 

 

ช่วงบ่าย เข้าชม ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (IOC) ศูนย์กลางการบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ ด้วยรูปแบบ Smart City เพื่อรองรับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และฟังการบรรยายให้ความรู้ถึงเรื่องการปลูกป่า

 

 

ทั้งนี้การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมฯ ได้เปิดโลกทัศน์ จากการเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อร่วมนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ เป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจธุรกิจด้านพลังงาน ที่พัฒนาใช้พลังงานสะอาดและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • เจาะกลยุทธ์ 3Re “บ้านปู” ช่วย “ผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่” โตต่อได้
  17 มิ.ย. 2567 14.43 น.
 • ก.พลังงานชี้ PDP 2024 มุ่งเสถียรภาพระบบไฟฟ้าเพิ่มพลังงานหมุนเวียน ตอบโจทย์ลดคาร์บอน ก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานหลัก
  17 มิ.ย. 2567 14.06 น.
 • บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “Sports for Climate Action” สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Olympic Day 2024”
  17 มิ.ย. 2567 12.14 น.
 • ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน รพ. สมเด็จพระยุพราช เพื่อคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
  15 มิ.ย. 2567 19.04 น.
 • เปิดวิสัยทัศน์ "คงกระพัน" CEO คนใหม่ ปตท. สร้างความแข็งแรงร่วมสังคมไทย เติบโตระดับโลก อย่างยั่งยืน
  14 มิ.ย. 2567 15.39 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.