PTG ร่วมกับ ATLAS ENERGY ส่งต่อความสุขให้ชุมชน กับโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน”

18 กรกฎาคม 2566 11.37 น.
อ่าน 4,679 ครั้ง

PTG ร่วมกับ ATLAS ENERGY ส่งต่อความสุขให้ชุมชน ด้วยกิจกรรม CSR กับโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ตอกย้ำในการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนให้ “อยู่ดีมีสุข” ณ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมกับ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที ตอกย้ำในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน"
 
กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน โดยครั้งนี้พีทีจี ร่วมกับแอตลาส เอ็นเนอยี และโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีบ้านฉาง ได้นำพนักงานกว่า 50 คน มาร่วมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข
 
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลสำนักท้อน กว่า 700 คนได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
 
 
นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ว่า PTG เราดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 34 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งครั้งนี้เราร่วมกับบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มาลงพื้นที่บริเวณรอบๆโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีบ้านฉาง ที่อยู่ร่วมกับชุมชนตำบลสำนักท้อน ซึ่งเราเองมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะนำสิ่งดีๆ ส่งมอบความสุขให้กับชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”
 
โดยมีกิจกรรมหลักคือโครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 3,100 คน และที่ตำบลสำนักท้อนเราเพิ่มอีกจำนวน 500 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 12 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และ Atlas Energy มอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 12 สถานศึกษา
 
 
 
 
พร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนวัดสมบูรณาราม ชิงเงินรางวัล และเสื้อกีฬาทีมฟุตบอล พีที ประจวบเอฟซี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมน้องๆนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลกับยาเสพติด จัดกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม มอบต้นไม้กินได้ กว่า 300 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป พร้อมลงพื้นที่ปลูกป่าสร้างปอด ณ ทุ่งมะขามป้อม รวมจำนวนกว่า 300 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,000 ตัว ณ สระเกษตร หมู่ 6
 
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตครั้งนี้ PT ยังนำอาสาสมัคร Gen Z ในจังหวัดระยอง มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนา การภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ และสร้างสีสันกับเพลงเพราะๆกับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน
 
PT คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาว บ้านในตำบลสำนักท้อน โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย
 
PT และ Atlas Energy ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโภชนาการน้องๆ โดยการมอบแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ให้กับโรงเรียนวัดสมบูรณาราม เพื่อให้น้องๆได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องแยกขยะเปียกลดขยะโลก สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 
กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุข ด้วยกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้องๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงาน
นอกจากนั้นบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ยังนำพนักงาน มาปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้วโรงเรียน และมอบหนังสือส่งเสริมพัฒนาการ สื่อการเรียน พันธุ์ปลาดุกเพื่อน้องให้กับโรงเรียนวัดสมบูรณาราม สร้างรอยยิ้มและความสุขแบบยั่งยืน
 
ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตาม ความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข"
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บางจากฯ สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนว ESG บนเวที Argus Asia Carbon Conference 2024 ประเทศมาเลเซีย
  21 พ.ค. 2567 10.50 น.
 • "ไทยออยล์" ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่
  20 พ.ค. 2567 20.27 น.
 • บางจากฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นพม. เรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร
  20 พ.ค. 2567 18.32 น.
 • WP Energy สานต่อกิจกรรม Walk Rally เพื่อสังคมครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
  20 พ.ค. 2567 17.33 น.
 • ซีเค พาวเวอร์ ผสานความร่วมมือ หอศิลป์คลังจัตุรัส จัดโครงการ "เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียว ด้วยวิถีศิลป์"
  20 พ.ค. 2567 12.53 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.