ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย

24 พฤศจิกายน 2563 12.37 น.
อ่าน 7,353 ครั้ง
ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ - ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต เปิดตลาดธุรกิจ ซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์เพื่อ ตอบสนองความต้องการการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการรับรองจาก The International REC Standard (I-REC Standard) ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาให้เป็นตัวแทนให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนทั้งในส่วนของการขอใบรับรองฯ และการซื้อขายใบรับรองฯ ในรูปแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service) รายแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีโรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศไทยและ/หรือภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจมีส่วนร่วมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน เช่น โซลาร์ชุมชน (community solar) เป็นต้น
โดยได้เริ่มมีลูกค้าใช้บริการการซื้อ – ขายพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปตท. ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ReAcc (Renewable Energy Acceleration Platform) ผ่านการใช้ระบบบล็อกเชนที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน รองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Corporate Power Purchase Agreement หรือ CPPA) และการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในการนำเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัล ในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ Technology for All
 
      
 
“แพลตฟอร์ม ReAcc ริเริ่มโดยทีมนวัตกรรมของปตท. (PTT ExpresSo) และเป็นฝีมือของนักพัฒนา software คนไทยร่วมกับ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านบล็อกเชนในภาคพลังงานระดับโลก โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการเชื่อมต่อสองทิศทางระหว่างบริษัทผู้ซื้อและบริษัทผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป” นายวรวัฒน์ กล่าว
 
การบริหารธุรกิจ ReAcc ดำเนินการภายใต้ บริษัท อัลฟ่าคอม จำกัด ซึ่ง ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 โดยได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนเพื่อขอใบรับรองฯ และซื้อขายใบรับรองฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกาศรับรองการใช้พลังงานทดแทนระดับนานาชาติ หรือ The International REC Standard (I-REC Standard) แบบครบวงจรแล้ว และจะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม ReAcc อย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2021
โดยสามารถดูข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reacc.io
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้
  06 ก.ค. 2565 23.50 น.
 • กพช. เห็นชอบให้ ปตท. จัดหา LNG สัญญาระยะยาว 1 ล้านตัน/ปี เสริมความมั่นคงทางพลังงาน
  06 ก.ค. 2565 21.18 น.
 • SHARGE เปิดตัวบิ๊กแคมเปญ “SHARGE ปลดล็อค” ชวนคอนโดทั่วประเทศติดตั้ง EV Charger ฟรี!
  06 ก.ค. 2565 20.44 น.
 • ค่าการตลาดน้ำมันในปัจจุบันยังอยู่ในกรอบที่ภาครัฐติดตามดูแล ย้ำต้องดูค่าเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์
  06 ก.ค. 2565 18.55 น.
 • กกพ. เดินหน้าซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชมเพิ่ม 282.98 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ ภายในปี 2568 - 2569
  06 ก.ค. 2565 14.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.