กทม. - รฟท. - กฟผ. จับมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดฝุ่น - ป้องกันการทิ้งขยะ

21 มีนาคม 2566 22.43 น.
อ่าน 1,586 ครั้ง
 
กทม. ร่วมกับ รฟท. และ กฟผ. ลุยปลูกต้นไม้ จำนวน 750 ต้น ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการการปลูกต้นไม้ร่วมกัน ในระยะทาง 200 เมตร บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ย่านบางพลัด หวังต่อยอดให้เป็นสวนสาธารณะยาว 1 กม. ช่วยลดฝุ่น ป้องกันการลอบทิ้งขยะ
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการบูรณาการการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. และโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงธรรมชาติกรองฝุ่น ตลอดจนต่อยอดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการลอบทิ้งขยะ ณ บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ขาออก ช่วงเลยด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางพลัด ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 (สกุลชัย 6) เขตบางพลัด กทม.
 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ส่วน กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นเรื่องปลูกต้นไม้เหมือนกัน จึงมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพราะเมืองจะดีขึ้นได้เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน สำหรับพื้นที่บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้แห่งนี้ แต่เดิมเป็นกองขยะ เขตบางพลัดจึงได้พัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ซึ่งมองว่าในอนาคตควรปลูกเป็นแนวยาวเพื่อพัฒนาให้เป็นทางเดินออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน รวมถึงช่วยกรองฝุ่นต่าง ๆ ซึ่งเขตบางพลัดเป็นเขตที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นมากถึง 40% แม้ในวันนี้จะมีการปลูกไม้ยืนต้นอย่างต้นตะแบกที่ออกดอกสีม่วงสวยงามแล้ว ยังมีแนวคิดในการปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากขึ้น เช่น ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นเหลืองปรีดียาธร เพราะจะออกดอกสวยงาม ทั้งสีชมพูและสีเหลืองด้วย
 
น.ส.อารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวเสริมว่า พื้นที่ว่างริมถนนทางเลียบรถไฟสายใต้ เขตบางพลัด ประสบปัญหาการลอบทิ้งขยะเป็นปริมาณมากก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางกลิ่น ไฟไหม้ และขยะล้นออกมาบนผิวการจราจร สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้สัญจรและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางพลัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บและขนย้ายขยะ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ปริมาณมากถึง 208 ตัน จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ระยะที่ 1 จำนวน 748 ต้น ระยะทาง 300 เมตร ส่วนกิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 ปลูกต้นไม้จำนวน 750 ต้น แบ่งเป็นต้นตะแบกซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จำนวน 50 ต้น ต้นทองอุไรซึ่งเป็นไม้พุ่มขนาดกลางจำนวน 200 ต้น และต้นชบาซึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยจำนวน 500 ต้น ระยะทาง 200 เมตร โดยได้กำหนดเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในอนาคต ณ ที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้แห่งนี้ เป็นระยะทางรวมกันประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นสวนสวย หรือสวน 15 นาที ของเขตฯ ต่อไป
 
 
 
ด้าน น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ในปี 2593 และเป็นยุทธศาสตร์ สร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวางหลักการปลูกป่ารวมงานดูแลบำรุงรักษาไว้ระหว่างปี 2565 – 2574 ซึ่งจะช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในวันนี้ กฟผ. ได้ร่วมมือกับ กทม. และ รฟท. ในการบูรณาการนโยบายปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมเข้ากับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. ซึ่งจะช่วยให้ในเมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพราะด้วยสภาพอากาศในปัจจุบัน หากไม่ช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จะส่งผลให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นในอนาคต
 
 
 
 
ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว กฟผ. ได้สนับสนุนต้นทองอุไรจำนวน 200 ต้น วัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่การปลูก รวมถึงน้ำดื่มระหว่างดำเนินกิจกรรม โดยในปี 2566 กฟผ. มีเป้าหมายปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมจำนวน 1 แสนไร่ โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ รวมถึงบูรณาการปลูกป่าด้วยการปลูกป่าแบบวนเกษตรเพื่อคืนผืนป่า การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่พร้อมดำเนินการปลูกป่าบกจากกรมป่าไม้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 96,430 ไร่ และมีแผนบำรุงรักษาป่าที่ปลูกในปี 2565 จำนวน 97,103.2 ไร่
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • “OR” จับมือ “โอ้กะจู๋” มอบพลาสติกคลุมโรงเรือนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
  26 พ.ค. 2566 23.05 น.
 • GGC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ส่งสัญญาณ ครึ่งปีแรกธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ฟื้นตัว
  26 พ.ค. 2566 15.32 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • SHARGE เปิด 4 ข้อเสนอถึง “ว่าที่รัฐบาลใหม่” ช่วยคนไทยเข้าถึง EV สาธารณะ
  25 พ.ค. 2566 11.17 น.
 • บางจากฯ - การบินไทย ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
  24 พ.ค. 2566 14.48 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.