กทม. - รฟท. - กฟผ. จับมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดฝุ่น - ป้องกันการทิ้งขยะ

21 มีนาคม 2566 22.43 น.
อ่าน 1,839 ครั้ง
 
กทม. ร่วมกับ รฟท. และ กฟผ. ลุยปลูกต้นไม้ จำนวน 750 ต้น ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการการปลูกต้นไม้ร่วมกัน ในระยะทาง 200 เมตร บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ย่านบางพลัด หวังต่อยอดให้เป็นสวนสาธารณะยาว 1 กม. ช่วยลดฝุ่น ป้องกันการลอบทิ้งขยะ
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการบูรณาการการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. และโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงธรรมชาติกรองฝุ่น ตลอดจนต่อยอดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการลอบทิ้งขยะ ณ บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ขาออก ช่วงเลยด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางพลัด ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 (สกุลชัย 6) เขตบางพลัด กทม.
 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ส่วน กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นเรื่องปลูกต้นไม้เหมือนกัน จึงมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพราะเมืองจะดีขึ้นได้เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน สำหรับพื้นที่บริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้แห่งนี้ แต่เดิมเป็นกองขยะ เขตบางพลัดจึงได้พัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ซึ่งมองว่าในอนาคตควรปลูกเป็นแนวยาวเพื่อพัฒนาให้เป็นทางเดินออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน รวมถึงช่วยกรองฝุ่นต่าง ๆ ซึ่งเขตบางพลัดเป็นเขตที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นมากถึง 40% แม้ในวันนี้จะมีการปลูกไม้ยืนต้นอย่างต้นตะแบกที่ออกดอกสีม่วงสวยงามแล้ว ยังมีแนวคิดในการปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากขึ้น เช่น ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นเหลืองปรีดียาธร เพราะจะออกดอกสวยงาม ทั้งสีชมพูและสีเหลืองด้วย
 
น.ส.อารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวเสริมว่า พื้นที่ว่างริมถนนทางเลียบรถไฟสายใต้ เขตบางพลัด ประสบปัญหาการลอบทิ้งขยะเป็นปริมาณมากก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางกลิ่น ไฟไหม้ และขยะล้นออกมาบนผิวการจราจร สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้สัญจรและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางพลัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บและขนย้ายขยะ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ปริมาณมากถึง 208 ตัน จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ระยะที่ 1 จำนวน 748 ต้น ระยะทาง 300 เมตร ส่วนกิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 ปลูกต้นไม้จำนวน 750 ต้น แบ่งเป็นต้นตะแบกซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จำนวน 50 ต้น ต้นทองอุไรซึ่งเป็นไม้พุ่มขนาดกลางจำนวน 200 ต้น และต้นชบาซึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยจำนวน 500 ต้น ระยะทาง 200 เมตร โดยได้กำหนดเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในอนาคต ณ ที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้แห่งนี้ เป็นระยะทางรวมกันประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นสวนสวย หรือสวน 15 นาที ของเขตฯ ต่อไป
 
 
 
ด้าน น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ในปี 2593 และเป็นยุทธศาสตร์ สร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวางหลักการปลูกป่ารวมงานดูแลบำรุงรักษาไว้ระหว่างปี 2565 – 2574 ซึ่งจะช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในวันนี้ กฟผ. ได้ร่วมมือกับ กทม. และ รฟท. ในการบูรณาการนโยบายปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมเข้ากับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. ซึ่งจะช่วยให้ในเมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพราะด้วยสภาพอากาศในปัจจุบัน หากไม่ช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จะส่งผลให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นในอนาคต
 
 
 
 
ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว กฟผ. ได้สนับสนุนต้นทองอุไรจำนวน 200 ต้น วัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่การปลูก รวมถึงน้ำดื่มระหว่างดำเนินกิจกรรม โดยในปี 2566 กฟผ. มีเป้าหมายปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมจำนวน 1 แสนไร่ โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ รวมถึงบูรณาการปลูกป่าด้วยการปลูกป่าแบบวนเกษตรเพื่อคืนผืนป่า การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่พร้อมดำเนินการปลูกป่าบกจากกรมป่าไม้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 96,430 ไร่ และมีแผนบำรุงรักษาป่าที่ปลูกในปี 2565 จำนวน 97,103.2 ไร่
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • เจาะกลยุทธ์ 3Re “บ้านปู” ช่วย “ผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่” โตต่อได้
  17 มิ.ย. 2567 14.43 น.
 • ก.พลังงานชี้ PDP 2024 มุ่งเสถียรภาพระบบไฟฟ้าเพิ่มพลังงานหมุนเวียน ตอบโจทย์ลดคาร์บอน ก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานหลัก
  17 มิ.ย. 2567 14.06 น.
 • บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “Sports for Climate Action” สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Olympic Day 2024”
  17 มิ.ย. 2567 12.14 น.
 • ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน รพ. สมเด็จพระยุพราช เพื่อคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
  15 มิ.ย. 2567 19.04 น.
 • เปิดวิสัยทัศน์ "คงกระพัน" CEO คนใหม่ ปตท. สร้างความแข็งแรงร่วมสังคมไทย เติบโตระดับโลก อย่างยั่งยืน
  14 มิ.ย. 2567 15.39 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.