บางจาก คว้ารางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award

24 มกราคม 2566 10.55 น.
อ่าน 1,449 ครั้ง
 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2022) ระดับ Silver Award จากโครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี นายนพชัย นุตสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ รับมอบ ในงาน Thailand HR Day 2022 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 
 
 
 
โครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer” นับเป็น 1 ใน 13 โครงการที่ได้รับรางวัล จากทั้งหมด 41 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนา Digital Skill สร้างบุคลากรให้เกิดเป็น Citizen Developer หรือ กลุ่มพนักงานที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT (Non-IT Background) ให้มีความรู้ ความสามารถสร้างและพัฒนา Application ที่เป็น Low Code Platform เช่น PowerApps, Power BI และ RPA เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 33 องค์กร และมีบริษัทที่ได้รับรางวัล HR Innovation Award รวม 12 บริษัท ได้แก่ บางจากฯ (Bangchak), CPPC, SCG, Gosoft, CPF, CPN, CRC, ThaiBev, GSB, Food Passion, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ TSH

รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บางจากฯ มีโครงการที่พนักงานร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำ Digital Tools มาใช้มากกว่า 50 กระบวนการ, การพัฒนาพนักงาน IT ให้สามารถเป็น Internal Instructor, การสร้าง Citizen Developer ให้เกิดขึ้น 14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เป็นต้น
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผล 9.25 บาทต่อหุ้น
  30 ม.ค. 2566 17.47 น.
 • ก.พลังงานแจงไฟฟ้าไทยมีคุณภาพ เน้นเชื้อเพลิงสะอาดสอดรับเทรนด์โลกมุ่งพลังงานสีเขียว
  30 ม.ค. 2566 16.19 น.
 • บางจากฯ โดดเด่น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล 5 ปีซ้อน
  30 ม.ค. 2566 15.26 น.
 • "บ้านปู" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
  30 ม.ค. 2566 10.42 น.
 • ‘CV’ ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการ
  30 ม.ค. 2566 10.27 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.