CEO OR รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

28 กันยายน 2565 08.29 น.
อ่าน 1,551 ครั้ง
 

CEO OR รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 

ตอกย้ำความโดดเด่นการเป็นสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีในอุตสาหกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง

 

CEO OR รับรางวัล สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี หรือ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งเป็นรางวัลที่นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม

 

 

 

นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี หรือ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ให้แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรชั้นนำ รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์พิจารณาในการมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 มาจาก องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านองค์กร (Organization) คือ การบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์ประกอบด้านลูกค้าและพันธมิตร (Customers & Partners) คือ การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น องค์ประกอบด้านพนักงาน (Employee) คือ การให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลาย และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน องค์ประกอบด้านสังคมและชุมชน (Social & Communities) คือ การตอบแทนสู่งสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ผลโหวตจากประชาชนทั่วไปเป็นอีกหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาด้วย

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จัดงาน Gas Grows Zerotopia 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zero Emissions
  29 พ.ย. 2565 16.08 น.
 • ปตท. - สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย "ยั่งยืน" ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
  29 พ.ย. 2565 11.31 น.
 • OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน
  28 พ.ย. 2565 17.41 น.
 • กฟผ. คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022
  26 พ.ย. 2565 11.19 น.
 • "Café Amazon" รับรางวัล "The Most Powerful Brands of Thailand" ปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์ "ร้านกาแฟ" ทรงพลัง
  25 พ.ย. 2565 19.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.