กฟผ. โชว์ผลงาน LED Chiang Mai Light Up และบ้านเบอร์ 5 ในงาน BCT Expo & LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

26 กันยายน 2565 21.31 น.
อ่าน 1,887 ครั้ง

 

กฟผ. เปิดบูธโชว์ผลงาน LED Chiang Mai Light Up และบ้านประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ในงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand SMARTECH ASEAN 2022 มุ่งส่งเสริมการใช้ไฟ LED และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมหนุน Carbon Neutrality

 

 

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยติดฉลากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากว่า 22 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลอดไฟฟ้า LED ประสิทธิภาพสูง พร้อมบูรณาการและสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สนับสนุนเป้าหมายในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050

 

 

 

สำหรับงาน LED Expo Thailand SMARTECH ASEAN 2022 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 กฟผ. เป็นเจ้าภาพร่วมหลักในการจัดงาน ถือเป็นเวทีสำคัญส่งเสริมการใช้ไฟ LED ซึ่งเป็นแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดนิทรรศการเทคโนโลยี LED Chiang Mai Light up ติดตั้ง LED บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในช่วงกลางคืนที่อากาศไม่ร้อนและเพื่อความปลอดภัย การติดตั้ง LED บริเวณโดยรอบเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง พร้อมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และการประหยัดพลังงานในห้องต่าง ๆ ด้วยการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รวมถึงจัดแสดงจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 (EGAT E-Bike) ภายใต้แบรนด์ กฟผ. บริเวณโซน Thailand Pavilion powered by EGAT ด้วย

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จัดงาน Gas Grows Zerotopia 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zero Emissions
  29 พ.ย. 2565 16.08 น.
 • ปตท. - สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย "ยั่งยืน" ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
  29 พ.ย. 2565 11.31 น.
 • OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน
  28 พ.ย. 2565 17.41 น.
 • กฟผ. คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022
  26 พ.ย. 2565 11.19 น.
 • "Café Amazon" รับรางวัล "The Most Powerful Brands of Thailand" ปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์ "ร้านกาแฟ" ทรงพลัง
  25 พ.ย. 2565 19.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.