กฟผ. เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพอากาศ ชูกลยุทธ์ Triple S ก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อสมดุลที่ยั่งยืน

08 สิงหาคม 2565 10.01 น.
อ่าน 1,880 ครั้ง
 
 
กฟผ. เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพอากาศ
ชูกลยุทธ์ Triple S ก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อสมดุลที่ยั่งยืน
 
 
 
 
 
กฟผ. แสดงพลังขับเคลื่อนภารกิจสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่เดินหน้าสู่เป้าหมาย EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ด้วยกลยุทธ์ Triple S ร่วมสนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย ความยั่งยืน ด้านสภาพภูมิอากาศ
 
 
 
 
วานนี้ (5 สิงหาคม 2565) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเสวนา “เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” แสดงพลังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ ภายในงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
 
 
 
 
ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตและส่งไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาด ภายใต้การรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี ค.ศ. 2065 และเพื่อให้ทุกเป้าหมายสำเร็จได้ด้วยดี ทุกภาคส่วนจะต้องผสานพลังร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมสังคมคาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับคนไทยทุกคน
 
ทั้งนี้ ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความสมดุลทางคาร์บอน กฟผ. เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน มุ่งเน้นให้คนในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ควบคู่ไปกับการปรับทิศทางในการดำเนินงานทุกมิติให้สอดรับกับทิศทางพลังงานของไทยและโลก โดยตั้งเป้าหมาย EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ด้วยกลยุทธ์ Triple S ประกอบด้วย
 
1.Sources Transformation ปรับเพื่อลด คือ ปรับการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงโรงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยเสริมให้มีความยืดหยุ่นรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมถึงใช้ระบบกักเก็บพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (BESS) และระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮโดรเจน (HESS)
2.Sink Co-creation เพิ่มแหล่งดูดซับกักเก็บคาร์บอน โดย กฟผ. ผนึกกำลังพันธมิตรตั้งธงปลูกป่าล้านไร่ ภายใน ค.ศ.2031 และอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
3.Support Measures Mechanism ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นให้คนไทยมีส่วนร่วมในการลดใช้ไฟฟ้า โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 
 
 
 
การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดย กฟผ. พัฒนา EV BUSINESS Solutions ทั้งในส่วนของสถานีชาร์จ EleX by EGAT แอปพลิเคชัน EleXA เครื่องชาร์จที่ติดตั้งในบริเวณบ้าน EGAT Wallbox และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า BackEN รวมถึงการสนับสนุนโครงการห้องเรียนสีเขียว และการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) การกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโครงการโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • โออาร์ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง ในงาน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022”
  01 ต.ค. 2565 23.13 น.
 • เปิด “มุมมองอุตสาหกรรมต่อการเปิดเสรีพลังงานทางเลือก” ดันประเทศไทยไร้คาร์บอน
  30 ก.ย. 2565 09.59 น.
 • กฟผ. เตือนประชาชนภาคอีสาน หลังพายุโนรูอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่น ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง
  29 ก.ย. 2565 19.18 น.
 • ‘ไทยออยล์’ นำหุ้นเพิ่มทุนเทรด 30 กันยายนนี้ โชว์ความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกว่า 1.15 หมื่นล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล
  29 ก.ย. 2565 11.11 น.
 • กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว
  28 ก.ย. 2565 16.12 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.