มูลนิธิใบไม้ปันสุข อบรมครู ป.1 โครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว” หนุนเยาวชน อ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาไทยแข็งแรง

14 มิถุนายน 2565 23.21 น.
อ่าน 1,849 ครั้ง
 
มูลนิธิใบไม้ปันสุข บางจากฯ จัดอบรมครูป.1 ทั่วประเทศ
ในโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว”
หนุนเยาวชน อ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาไทยแข็งแรง

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว” รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี คุณครูก้อย - ในดวงตา ปทุมสูติ จากศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมแก่คณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก 51 โรงเรียนในทุกภาคทั่วประเทศ กว่า 150 คน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอน พร้อมแนวทางการจัดห้องเรียน การวัดพื้นฐานทักษะภาษาไทยของนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 
 
 

มูลนิธิใบไม้ปันสุขก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท บางจากฯ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพาประเทศไปสู่ข้างหน้า โดยโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุกฯ” เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG ในด้าน Quality Education ด้วยการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนของชาติ และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้รับสมัครพนักงานบางจากฯ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสาประจำโครงการ ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาและติดตามผลงานของครูที่เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีออนไลน์ เมื่อครูนำกระบวนการสอนที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน อีกด้วย
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จัดงาน Gas Grows Zerotopia 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zero Emissions
  29 พ.ย. 2565 16.08 น.
 • ปตท. - สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย "ยั่งยืน" ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
  29 พ.ย. 2565 11.31 น.
 • OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน
  28 พ.ย. 2565 17.41 น.
 • กฟผ. คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022
  26 พ.ย. 2565 11.19 น.
 • "Café Amazon" รับรางวัล "The Most Powerful Brands of Thailand" ปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์ "ร้านกาแฟ" ทรงพลัง
  25 พ.ย. 2565 19.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.