กฟผ. ชวนคนไทย ร่วมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน คิดใหม่ - ใช้ซ้ำ - ลดบริโภค เปลี่ยนโลกยั่งยืน

13 มิถุนายน 2565 10.09 น.
อ่าน 4,746 ครั้ง
 

กฟผ. ชวนคนไทย ร่วมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน คิดใหม่ - ใช้ซ้ำ - ลดบริโภค เปลี่ยนโลกยั่งยืน

 

เพราะโลกใบนี้อยู่ในมือของทุกคน เมื่อกรอบการหมุนเวียน 3R (Reduce-Reuse-Recycle) ไม่เพียงพอในโลกปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของ 9R เพื่อ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) หนึ่งใน โมเดล BCG ที่ในวันนี้ทุกคนต้องให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการลงมือทำได้

 

 

ส่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ความท้าทายที่เราต้องร่วมกันฝ่าไปให้ได้

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยเราเองและทั่วโลก ซึ่งสาเหตุล้วนเกิดจากการบริโภคของภาคประชาชน ตลอดจนกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม อาทิ

 • ประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 45 ของประเทศที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุด(จากทั้งหมด 117 ประเทศ) จากรายงานประจำปีของ IQAir อ้างอิงจากข้อมูลคุณภาพอากาศค่าฝุ่น 5 จาก 6,475 เมืองใน 117 ประเทศทั่วโลก 
 • หน่วยงานด้านสภาพมหาสมุทรและบรรยากาศโลกของสหรัฐฯ หรือ The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) มีการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำทะเลรอบๆประเทศสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น 1 ฟุตภายในปี 2050 หรือราวๆ 28 ปีข้างหน้า โดยอัตราการเพิ่มของระดับน้ำทะเล ที่เพิ่มขึ้น 1 ฟุตนั้น ในอดีต ต้องใช้เวลานานถึง  100 ปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน เป็นปัจจัยเร่งอีกแรง
 • รายงานฉบับล่าสุดจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เปิดเผยว่า พบขยะพลาสติกทั้งในร่องลึกมหาสมุทร ที่ผิวน้ำทะเล และในน้ำแข็งที่ทะเลอาร์กติก ขณะที่บางภูมิภาค เช่น เมดิเตอร์เรเนียน จีนตะวันออก และทะเลเหลือง มีขยะพลาสติกในระดับที่เป็นอันตรายอยู่แล้ว ในขณะที่ภูมิภาคอื่น ๆ อาจเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษมากขึ้นในอนาคต คาดว่า ขยะในมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 นี้ หรืออีก 28 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดในมหาสมุทร และยังทำลายระบบนิเวศที่สำคัญ อาทิ แนวปะการังไปจนถึงป่าชายเลน

ทำความเข้าใจ Circular Economy คืออะไร

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Circular Economy กันมาบ้าง เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ความหมายของ Circular Economyหรือ CE คือแนวคิดของภาคธุรกิจในการออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์ การบริการและรูปแบบธุรกิจด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียน เกิดการใช้ซ้ำ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ และลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนนำไปสู่การไม่มีของเสียใดๆ ในกระบวนการผลิต ผลักดันให้ธุรกิจและสังคมเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ถือเป็นแนวทางลดการใช้ทรัพยากรใหม่ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต รวมถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้จากวัสดุเหลือทิ้ง โดยหลักการคือ

 1. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้
 2. การใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุ อย่างสูงสุดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ซ้ำ การซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุงใหม่ การแปรใช้ใหม่ และการออกแบบกระบวนการ รวมถึงการติดตามผลเพื่อจัดการให้ผลิตภัณฑ์และวัสดุหมุนเวียนอยู่ภายในระบบ

กรอบการหมุนเวียน 9 R ได้แก่

R0 Refuse หลีกเลี่ยงการเกิดของเสีย

R1 Rethink คิดใหม่

R2 Reduce ลดการใช้หรือบริโภค

R3 Reuse ใช้ซ้ำ

R4 Repair ซ่อมแซม

R5 Refurnish ปรับปรุงใหม่

R6 Remanufacturing ผลิตใหม่

R7 Repurpose เปลี่ยนวัตุประสงค์ใหม่

R8 Recycle รีไซเคิล

R9 Recover ฟื้นคืนสภาพ

เมื่อแนวคิด  ถูกนำมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงที่ กฟผ. “EGAT for ALL หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก”

 

 

กฟผ. ที่ได้นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การ CE ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตเพื่อความยั่งยืน ได้แก่

 1. การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดปริมาณการเกิดคาร์บอน เป็นการนำพลังงานมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ  โครงการนำร่องโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid Project และเดินหน้าต่อยอด ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, เขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณน้ำ พื้นที่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา “ระบบกักเก็บพลังงาน” (BESS)  เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะสนับสนุนและลดข้อจำกัดของการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอย่างแพร่หลาย
 2. การใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการผลิต บริการ รวมถึงทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การลดขั้นตอนการผลิตและใช้ทรัพยากร การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงาน อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, โครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 เป็นต้น
 3. ลดการเกิดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ และพัฒนาต้นแบบโรงงานรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของประเทศไทย
 4. การพัฒนางานนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ สนับสนุนการเดินทางยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย EGAT EV Business Solutions  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เดินหน้าขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ทั่วประเทศกว่า 50 สถานี และมีแผนขยายสถานีให้บริการเป็น 120 สถานีทั่วประเทศภายในปี 2565 นี้  นอกจากนี้ยังร่วมมือกับค่าย Wallbox ของสเปน ภายใต้แบรนด์ “เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Wallbox selected by EGAT” เพื่อให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ที่บ้านเพื่อความสะดวก

 

ผ่าน 8 โครงการนำร่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียนของ กฟผ. หรือ EGAT Circular Economy คือ

 1. โครงการใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น
 2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแผนพลังงานชาติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
 1. การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้และสนับสนุนสินค้าและบริการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนางานบัญชีและการเงิน และสำนักงานสู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ ลดการเกิดของเสียในแต่ละขั้นตอนการทำงาน
 3. การนำเถ้าลอย เถ้าหนัก ยิปซัมไปใช้ในการก่อสร้าง ส่งเสริมให้เกิดการนำวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มมูลค่า ลดการใช้ทรัพยากร
 4. การนำลีโอนาไดต์ที่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงจากการทำเหมืองมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
 5. โครงการกระถางปลูกต้นไม้จากการนำตะกอนดินของระบบผลิตน้ำใส แทนการเอาไปฝังกลบ เพิ่มคุณประโยชน์จากของเสีย
 6. การจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Zero Waste to Landfill ลดปริมาณของเสียที่จะนำไปฝังกลบ ให้เป็นศูนย์ในปี 2569 ผ่านแนวทาง การลดการเกิดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 

 

กฟผ. ชวนคนไทย รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “Circular Economy หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก”

เข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์ https://env65.egat.co.th  ร่วมเดินทางสำรวจเมืองแห่งอนาคต “EGAT Town” ทั้งหมด  4  โซน พร้อมร่วมกิจกรรมตอบคำถามระหว่างเข้าชมเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจาก กฟผ. จำนวน 300 รางวัล ร่วมชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 ตลอดเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมนี้

 

 

#งานวันสิ่งแวดล้อม #EGATforALLหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก

#CircularEconomyหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก #กฟผ #EGAT #EGATforALL

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • EGCO Group แต่งตั้ง “จิราพร ศิริคำ” นั่ง "กรรมการผู้จัดการใหญ่" มีผล 1 พ.ค. 67
  17 เม.ย. 2567 09.40 น.
 • OR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Carbon Neutral Event
  10 เม.ย. 2567 21.39 น.
 • BPP เผยแผนธุรกิจสู่ทศวรรษ 2030 ขยายพอร์ตธุรกิจให้เป็นมากกว่าการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อย CO2
  10 เม.ย. 2567 21.00 น.
 • EGCO Group บริจาค 2.5 ลบ. แก่ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 3”
  10 เม.ย. 2567 20.38 น.
 • ธพ. เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
  10 เม.ย. 2567 15.32 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.