Dow ปั้นเยาวชนไทยออกแบบหุ่นยนต์ขนสินค้า เปิดตัวทีมชนะ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2565 23.49 น.
อ่าน 1,752 ครั้ง
 

Dow ปั้นเยาวชนไทยออกแบบหุ่นยนต์ขนสินค้า
เปิดตัวทีมชนะ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 3
 
 
 
กรุงเทพฯ - 29 มีนาคม 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท แกลสซี่แลนด์ จํากัด เปิดตัว 3 ทีมผู้ชนะเลิศในเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST® Tech Challenge THAILAND ครั้งที่ 3 Season 2021-2022 เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education พรัอมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมสร้างทีมจำนวน 4-10 คน เพื่อพิชิตภารกิจการขนส่งในหัวข้อ “FREIGHT FRENZY”
 
ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงงานปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ นำความปลาบปลื้มสู่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่จะมีโอกาสได้ครองถ้วยพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและสถานศึกษา”
 
รางวัล Winning Alliance Award (ชนะเลิศ) ได้แก่ ทีม Ezreal จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และทีม CKK Robot Senior จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง FTC พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท
 
รางวัล Finalist Alliance Award: 1st Runner Up (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) ได้แก่ ทีม BEN2ROBOT จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา และทีม Sparkle จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เหรียญเงิน FTC พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท
 
รางวัล Finalist Alliance Award: 2nd Runner Up (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ได้แก่ ทีม CKK-Robot Junior จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน และทีม TRANSFINITY จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง FTC พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 2,500 บาท นอกจากนี้ มีรางวัลพิเศษอีก 12 รางวัล และผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรทุกคน
 
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทำงานคิดค้นนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมอยู่ทั่วโลกมากกว่า 7,000 คน เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย เพราะจะเป็นรากฐานของการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมสนับสนุน เวที FIRST® Tech Challenge THAILAND ที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและพัฒนาหุ่นยนต์ เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำ และได้ฝึกใช้แนวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยพัฒนาฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต”
 
 
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบ “สะเต็ม” หรือ STEM Education ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) นำมาสู่การพัฒนาเยาวชนให้มี ทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อภารกิจในด้านการขนส่งให้ผู้เข้าแข่งขันแก้ไขโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นมา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ในการฝ่าด่านและอุปสรรคในระบบการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ หุ่นยนต์ที่เด็ก ๆ ได้ออกแบบขึ้นเองนี้มีโอกาสที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ใช้ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้ต่อไป
 
 
“แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ก็ยังมีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้ามาถึง 19 ทีม และได้ทำการแข่งขันจนได้ผู้ชนะทั้งหมดโดยมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของความร่วมมือครั้งนี้” ดร.สิรินันท์ กล่าว
 
เกี่ยวกับ ‘ดาว’
Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom
 
เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย’
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • CKPower ฝ่าวิกฤติก๊าซแพง Q2/65 กำไรเพิ่ม 157 ล้านบาท YoY
  11 ส.ค. 2565 14.27 น.
 • กลุ่มบางจากฯ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก เติบโตต่อเนื่อง รายได้รวม 152,852 ล้านบาท
  11 ส.ค. 2565 13.27 น.
 • GPSC เพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียน แสวงหานวัตกรรม สู่ Net-Zero ปี 2060 สร้างองค์กรพลังงาน ยั่งยืน
  11 ส.ค. 2565 12.55 น.
 • แอดไลน์ @worldgasfamily วันนี้ ! ลุ้นรับสิทธิ ชิงรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro
  11 ส.ค. 2565 11.57 น.
 • ป.ป.ช. การันตีความโปร่งใส ประเมิน ITA กฟผ. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ระดับ AA ประจำปี 2565
  11 ส.ค. 2565 11.06 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.