BANPU NEXT ชู เทรนด์ พลังงานวิถีใหม่ สู่ความยั่งยืน

30 กรกฎาคม 2564 15.57 น.
อ่าน 4,308 ครั้ง
แค่พลังงานสะอาดไม่พอ ยุคนี้ต้อง ‘พลังงานฉลาด’
เทรนด์การใช้พลังงานวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง เพื่อโลก เศรษฐกิจ และชีวิตที่ดีขึ้น
 
เชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่า พลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่จากการระบาดของโควิด-19 และวิกฤติโลกร้อนที่ยังรุนแรงขึ้น ทำให้โลก และความเป็นอยู่ของผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การใช้พลังงานสะอาดรูปแบบเดิม จึงไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการใช้ชีวิต เทรนด์เศรษฐกิจ และเทรนด์พลังงานโลกแห่งอนาคตอีกต่อไป
 
ปัจจุบันนานาประเทศ รวมถึงไทยเร่งหาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการจัดการวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศสู่การลงมือทำอย่างจริงจัง โดยการประชุม IEA-COP26 Net Zero Summit* ที่ผ่านมา ย้ำถึงการกำจัดภาวะโลกร้อนอย่างเร่งด่วน รวมถึงเผยเป้าหมายที่ต้องร่วมกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแผนการนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคปลอดคาร์บอน* ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างมองหาทางรอดและโอกาสหลังเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก รวมถึงโซลูชันที่จะมาช่วยบริหารจัดการต้นทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน และโซลูชันอื่นๆ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคนี้
 
นี่คือสิ่งที่ ‘บ้านปู เน็กซ์’ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกลุ่มบริษัทบ้านปู เล็งเห็นมาโดยตลอด จึงได้ริเริ่มสร้างสรรค์การใช้พลังงานวิถีใหม่ที่ยั่งยืน ชาญฉลาด และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือ “โซลูชันพลังงานฉลาด” นั่นเอง ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยยกระดับการใช้พลังงานให้มั่นคง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยมลพิษ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงปูเส้นทางในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเมืองอัจฉริยะ

“โซลูชันพลังงานฉลาด” คืออะไร?
เพราะบ้านปู เน็กซ์ เข้าใจปัญหาในแต่ละภาคส่วน และเล็งเห็นเทรนด์การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกแห่งอนาคต จึงนำแนวคิด “น้อยแต่มาก” มาเปลี่ยนบริบทการใช้พลังงานสู่วิถีแห่ง “ความฉลาดและยั่งยืน” คือทำอย่างไรให้ใช้พลังงานน้อย แต่สร้างความสุขได้มากขึ้นในทุกมิติ ทั้งต่อโลก เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น สมาร์ทแพลตฟอร์ม IoT AI เป็นต้น ผนวกกับฮาร์ดแวร์ด้านพลังงานสะอาด พร้อมขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานด้วยดาต้า และเชื่อมโยงการสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน เกิดเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ระบบพลังงานฉลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แม่นยำ และมอนิเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ ที่สำคัญให้ผลด้านการประหยัดพลังงาน และการลด CO2 ที่มีศักยภาพ และยั่งยืน โดยโซลูชันพลังงานฉลาดจากบ้านปู เน็กซ์ ประกอบด้วย 5 โซลูชัน ได้แก่ โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ โซลูชันฉลาดผลิต โซลูชันฉลาดเก็บ โซลูชันฉลาดใช้ และโซลูชันฉลาดหมุนเวียน
 
ทำความรู้จัก “5 โซลูชันพลังงานฉลาด”
โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ ก้าวแรกสู่การบริหารจัดการพลังงานฉลาด เป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่เข้าไปผนวกในทุกโซลูชันให้มีการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโซลูชันนี้จะเป็นตัวช่วยสำหรับตรวจสุขภาพพลังงานภายในกิจการ ที่ไม่เพียงแต่ตรวจติดตาม และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมอนิเตอร์การใช้พลังงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในกรณีที่มีกิจการหลายสาขา เพื่อนำเสนอมาตรการที่ช่วยให้กิจการร้านค้าใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดภาระค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถใช้โซลูชันนี้ ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งภัยจากโรคระบาด อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อออกแบบระบบความปลอดภัยที่ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่ อาทิ ระบบตรวจสอบความหนาแน่นของคนในพื้นที่ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ตรวจจับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย การแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ สถานีเฝ้าระวังสภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รับวิถีชีวิตยุคใหม่

โซลูชันฉลาดผลิต ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโซลาร์ มีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน แต่จะทำอย่างไรให้สามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย บ้านปู เน็กซ์ จึงได้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการพลังงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ทั้งด้านการผลิต การใช้ ผลประหยัดค่าไฟ และการลด Co2 พร้อมตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์ฯ แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
โซลูชันฉลาดเก็บ คือระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบที่ฉลาดขึ้นด้วยการทำงานร่วมกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยควบคุมการผลิต และกักเก็บกระแสไฟฟ้า รวมถึงช่วยให้การจ่ายไฟมีความเสถียรยิ่งขึ้น เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธี ดังตัวอย่าง อีพรอมต์มูฟ ‘e- PromptMove’ โซลูชันผลิต และกักเก็บไฟฟ้าพลังงานสะอาดครบวงจรเคลื่อนที่คันแรกของไทย ที่สามารถผลิต-กักเก็บ-จ่ายไฟฟ้า และเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา
 
โซลูชันฉลาดใช้ บ้านปู เน็กซ์ ได้นำเทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และยานพาหนะไฟฟ้ามาขับเคลื่อนการเดินทางแบบอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้การจัดการด้านขนส่งมีความเป็นระบบมากขึ้น มอนิเตอร์เวลาเดินทางได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ เป็นผู้ให้บริการยานพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของไทยที่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยบริหารระบบ ทำให้องค์กรลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันได้ รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ชอบความคล่องตัว สะดวกสบาย ใช้งานง่ายผ่านแอปฯ และไม่สร้างมลภาวะ เช่น บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV Car Sharing) และ e-Ferry เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย
 
โซลูชันฉลาดหมุนเวียน เปลี่ยน “การทิ้งขยะ” เป็น “การจัดการขยะ” นอกจากจะช่วยโลกลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจัดการขยะ โดยนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาออกแบบ และบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดแยก การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงนำไปรีไซเคิลและหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ พร้อมสามารถติดตามได้ว่าขยะ และวัสดุรีไซเคิลถูกจัดการอย่างไร สร้างประโยชน์ให้โลก และสร้างรายได้คืนกลับมาได้เท่าไหร่
 
แล้ว “โซลูชันพลังงานฉลาด” ดีต่อเราและโลกอย่างไร?
บ้านปู เน็กซ์ เชื่อว่า “โซลูชันพลังงานฉลาด” จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมวิถีใหม่ที่มุ่งสู่การใช้พลังงานแบบ Greener & Smarter เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด และยั่งยืนยิ่งขึ้น ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการใช้พลังงาน ยกระดับธุรกิจให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนสอดรับกับหลัก ESG สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเมืองอัจฉริยะได้ครบทุกมิติ ตอบไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฉลาดเลือกใช้สินค้า และบริการที่ไม่ทำร้ายโลกกันมากขึ้น นำไปสู่เป้าหมายสำคัญของทุกคน คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดโซลูชันพลังงานฉลาดจากบ้านปู เน็กซ์ ได้ที่ https://bit.ly/PRSC-BanpuNEXT-Smart-Energy-Solutions
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ส.อ.ท. จัดประกวด "ผลิตภัณฑ์พลาสติก" ให้ความรู้ประชาชนด้านบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
  17 ก.ค. 2567 15.00 น.
 • "QTC" ส่งซิก จ่อเสิร์ฟข่าวดีรับก้าวสู่ปีที่ 29
  17 ก.ค. 2567 10.57 น.
 • พลังงานเร่งหาแนวทางบริหารจัดการค่าไฟ รุดเจรจา กฟผ. ปตท. ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน
  17 ก.ค. 2567 10.13 น.
 • GULF ควบรวม INTUCH ปรับโครงสร้างจัดตั้งบริษัทใหม่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2568
  16 ก.ค. 2567 23.11 น.
 • ก.พลังงาน – กฟผ. ส่งมอบชุดนักเรียนเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”
  16 ก.ค. 2567 15.43 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.