อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ - กระทรวงพลังงาน ร่วม ผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

06 มิถุนายน 2567 00.08 น.
อ่าน 2,288 ครั้ง
 
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงพลังงาน และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ผนึกความร่วมมือพร้อมจัดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2024" ชูแนวคิด "เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" ขนทัพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำจากผู้ทั่วโลก ตอกย้ำความเป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ และครบครันที่สุดในอาเซียน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาวะโลกร้อน คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกตื่นตัว โดยเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน ในทุกภาคส่วน และนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลก ทางกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมด้วย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ จัดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2024" โดยได้ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการนำพาทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
 
 
 
 
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2024) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2024) ตามนโยบายแผนพลังงานชาติ ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) จากเดิม 30% เป็น 36% ภายในปี พ.ศ.2580
 
ทั้งนี้ในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญในด้านพลังงาน อาทิ ไฟฟ้าทางกรมฯได้ส่งเสริมด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขณะที่ภาคขนส่งมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากการดำเนินการตามแผนงาน ทางกรมฯทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายด้านพลังงานผ่านเวทีการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านหัวข้อเสวนาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการออกแบบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ การส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังงานไทย เราเชื่อมั่นว่าแผนพลังงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า วันนี้ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ถูกนิยามว่าเป็น "Key enable to energy transition" หรือ กุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด โดยบทบาทสำคัญที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ดำเนินการในการให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับหลาย ๆ ภาคส่วน
 
รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านมาตรฐานและนโยบายที่สำคัญจากเทคโนโลยีดังกล่าว และในปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อการจัดงานสัมมนา International Energy Storage Forum ร่วมกับ TESTA Symposium ซึ่งจัดขึ้นในงาน Energy Storage Asia 2024 โดยครั้งนี้มุ่งเน้นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและนโยบายการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเพื่อความยั่งยืนของระบบกักเก็บพลังงาน" โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Ascend Elements, 700 MUSD และ บริษัท AM Batteries ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์การรีไซเคิลวัสดุแคโทดจากแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ การผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
ทั้งนี้ภายในงานยังมี เสวนาจากภาครัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้านการจัดการแบตเตอรี่จาก EV รวมถึง เปิดตัวภาคีเครือข่าย "ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก" โดยทางสมาคมฯ มั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสู่การเชื่อมไทยสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
 
 
 
 
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมขานรับเป้าหมายและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) ซึ่งงานนี้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 โดยเวทีดังกล่าวได้รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง ผู้จัดแสดง ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ชมงานในอีกหลากหลายสาขาอาชีพทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงกลุ่ม SMEs
 
โดยในทุกปีได้รับการตอบรับที่ดีจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านพลังงานทั้งไทยและต่างประเทศร่วมผลักดัน เชื่อมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศ และมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภาคอุตสาหกรรม
 
"งาน ASEW 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" โดยครั้งนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมพลังงาน อย่างครบวงจรบนพื้นที่กว่า 25,000 ตร.ม.เต็มพื้นที่การจัดงานของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ยังได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,500 รายทั่วโลก และพาวิเลียนนานาชาติจากประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ATESS, DELTA, ABB, AIKO SOLAR, BCPG, HITACHI ENERGY, SCG, SMA, SOLAREDGE, SOLIS, TESLA ENERGY เป็นต้น
 
ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จากทั่วภูมิภาคครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย และเพื่อให้เป็นงานที่ครอบคลุมทุกมิติของพลังงาน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครบทุกด้านของพลังงานสะอาด รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการจัดสัมมนาเชิงลึกด้านพลังงานที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมและสัมมนานานาชาติ อาทิ REA Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Energy Storage Forum เป็นต้น และสัมมนาอื่นๆกว่า 200 หัวข้อ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา อย่าง InnoTech Stage, Startups Alley และ Carbon Free Valley รวมครบไว้ในงานเดียว อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่า เวทีนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงในการส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในฐานะผู้นำของภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน" นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมบรรลุเป้าหมายของประเทศด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค โดยจัดร่วมกับงาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2024 (EVA) งานแสดงและการประชุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมห่วงโซ่อุปทานและภาคีเครือข่ายพลังงานไว้มากที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.asew-expo.com
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ส.อ.ท. จัดประกวด "ผลิตภัณฑ์พลาสติก" ให้ความรู้ประชาชนด้านบริหารจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
  17 ก.ค. 2567 15.00 น.
 • "QTC" ส่งซิก จ่อเสิร์ฟข่าวดีรับก้าวสู่ปีที่ 29
  17 ก.ค. 2567 10.57 น.
 • พลังงานเร่งหาแนวทางบริหารจัดการค่าไฟ รุดเจรจา กฟผ. ปตท. ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน
  17 ก.ค. 2567 10.13 น.
 • GULF ควบรวม INTUCH ปรับโครงสร้างจัดตั้งบริษัทใหม่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2568
  16 ก.ค. 2567 23.11 น.
 • ก.พลังงาน – กฟผ. ส่งมอบชุดนักเรียนเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”
  16 ก.ค. 2567 15.43 น.

Most Viewed

 • "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" คว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
  20 มิ.ย. 2566 21.47 น.
 • 54 ปี กฟผ. เดินหน้าผลิตไฟฟ้าสีเขียว รุกขยายโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อน
  01 พ.ค. 2566 09.50 น.
 • ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตเด่น รับดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเพิ่ม
  03 พ.ค. 2566 13.56 น.
 • แม่ฮ่องสอน..สู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ชู "โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด" พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ววันนี้
  25 พ.ค. 2566 17.14 น.
 • สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  22 พ.ค. 2566 18.13 น.