กรมธุรกิจพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจบุรี นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอล

03 กันยายน 2566 03.51 น.
อ่าน 2,394 ครั้ง
 
กรมธุรกิจพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจบุรี
นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอล
 
วันที่ 1 กันยายน 2566 นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง มีกำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน ใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตจากกากน้ำตาล โดยได้เยี่ยมชมตั้งแต่คลังจัดเก็บวัตถุดิบหลัก ตลอดจนกระบวนการหมัก กระบวนการกลั่น และการควบคุมคุณภาพการผลิตเอทานอล ซึ่งนอกจากจะได้พลังงานทดแทนสำหรับน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์แล้ว เกษตรกรก็ได้รับประโยชน์จากการขายอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาล และโรงงานน้ำตาลก็ได้ขายกากน้ำตาลให้โรงงานผลิตเอทานอลต่อไป
 
 
 
 
นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอล 28 โรง มีกำลังการผลิตเอทานอลรวม 6.72 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 (ม.ค.-ส.ค.) เฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน เป็นผลสำคัญมาจากปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ที่ลดลงเนื่องจากไม่มีการอุดหนุนราคาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงส่งผลให้การใช้เอทานอลในภาคขนส่งลดลง สำหรับทิศทางในระยะยาวตาม (ร่าง) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566-2570 (Oil Plan 2023) กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการณ์ว่า เอทานอลในภาคขนส่งจะมีปริมาณการใช้สูงสุดที่ 6 ล้านลิตรต่อวัน และจะเริ่มลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาทดแทนการใช้รถยนต์สันดาปภายใน โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลกระทบในระยะ 10 ปีข้างหน้า
 
 
 
 
ดังนั้น ตาม (ร่าง) แผน Oil Plan 2023 กรมธุรกิจพลังงานจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีการพิจารณาโอกาสและทิศทางของเชื้อเพลิงชนิดใหม่ร่วมกับ (ร่าง) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2566-2570 (AEDP 2023) ดำเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่มีความเห็นร่วมกันว่า เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ถือเป็นพลังงานสะอาดชนิดใหม่ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบิน ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพวัตถุดิบทางการเกษตรหลากหลายและเพียงพอ ในขณะที่เทคโนโลยีการผลิต SAF ด้วยวิธี Alcohol to Jet (AtJ) ที่ใช้วัตถุดิบประเภทที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบหลัก หรือ Alcohol-based Feedstock ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และสามารถผสม SAF ลงในน้ำมัน Jet A1 ได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ประเทศไทยมีวัตถุดิบสำหรับเทคโนโลยี AtJ เช่น กากน้ำตาล และน้ำอ้อย ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวต่อไป
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บ้านปู เผยความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ พร้อมเดินทัพขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต
  22 ก.ย. 2566 23.51 น.
 • OR แสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
  21 ก.ย. 2566 19.05 น.
 • "เชลล์" รับรางวัลจาก SCGP จากบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
  21 ก.ย. 2566 17.39 น.
 • บางจากฯ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration”
  21 ก.ย. 2566 15.29 น.
 • กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ รักษ์โลก ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม
  21 ก.ย. 2566 09.17 น.

Most Viewed

 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
  26 เม.ย. 2566 13.03 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.