กกพ. ยกระดับองค์กรสู่ “Smart Operation” หวังเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน

23 พฤษภาคม 2566 14.25 น.
อ่าน 2,011 ครั้ง
 
กกพ. ยกระดับองค์กรสู่ “Smart Operation” หวังเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Dashboard
 
 
 
 
วันนี้ (23 พ.ค. 66) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการจัดงานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างภายในสำนักงาน กกพ. และหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการทางด้านข้อมูลพลังงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าสำนักงาน กกพ. จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานที่มีความพร้อมในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวมีขอบเขตในความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลโดยการใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน จึงทำให้เกิดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น
 
 
 
 
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “Data Sharing คือ กระบวนการแบ่งปันข้อมูลจากผู้ถือข้อมูลปลายทางที่มีความต้องการนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยกระบวนการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว ควรมีความปลอดภัย และเป็นสากล ทั้งนี้ ในฐานะที่สำนักงาน กกพ. ทำหน้าที่กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ”
 
“กลุ่มธุรกิจพลังงานเองก็ต้องการข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพลังงาน และยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กกพ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็น Data-Driven Country ได้อย่างสมบูรณ์” นายเสมอใจ กล่าว
 
 
 
 
โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน เป็นการนำเอาระบบสารสนเทศและข้อมูลที่ใช้ในการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลและติดตามประเมินผลในรูปแบบของ Dashboard ข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงาน รวมถึงเผยแพร่ให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ได้นำไปวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
 
ทั้งนี้ ในฐานะที่สำนักงาน กกพ. ทำหน้าที่กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนด มีความพร้อมในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และสนับสนุนการทำ Data Sharing ให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย ด้วยการคำนึงถึง ความสะดวก ความปลอดภัย และเคารพสิทธิส่วนบุคคล ภายใต้การสร้างสมดุลระหว่างการใช้นโยบายกำกับดูแลและการส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลไปช่วยในการขยายผลทางธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • บ้านปู เผยความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ พร้อมเดินทัพขับเคลื่อนการเติบโตสู่อนาคต
  22 ก.ย. 2566 23.51 น.
 • OR แสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
  21 ก.ย. 2566 19.05 น.
 • "เชลล์" รับรางวัลจาก SCGP จากบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
  21 ก.ย. 2566 17.39 น.
 • บางจากฯ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ “เอสโซ่” เป็น “บางจาก” ด้วยแนวคิด “Your Greenovative Destination for Intergeneration”
  21 ก.ย. 2566 15.29 น.
 • กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ รักษ์โลก ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม
  21 ก.ย. 2566 09.17 น.

Most Viewed

 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.
 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
  26 เม.ย. 2566 13.03 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.