OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน

28 พฤศจิกายน 2565 17.41 น.
อ่าน 1,634 ครั้ง
 

OR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้ชนะการประกวดการบริหารจัดการขยะ โครงการ แยก แลก ยิ้ม School Camp” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร

 

 

นางวิไล เปิดเผยว่า  OR จัด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2565 นี้ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการขยะรอบตัวอย่างเป็นระบบ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อให้ความรู้แก่คุณครู บุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ วางแผน บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ OR ยังได้จัดการประกวดแข่งขันระบบการจัดการขยะภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปลูกฝังพฤติกรรมด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมแก่เยาวชน  โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดโครง การไปในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

 

 

สำหรับโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ในปี 2565 มีโรงเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น  17 โรงเรียน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ และมีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 คน  สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานคุณภาพจากการนำเสนอแผนงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน โดยมีเกณฑ์การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกิจกรมอย่างชัดเจน พร้อมนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง อันดับแรก ได้แก่

1.        รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน   จังหวัดขอนแก่น

2.        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง  จังหวัดอุบลราชธานี

3.        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)  จังหวัดพิษณุโลก     

 

 

โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50, 000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ทั้ง 17 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปวาง แผนและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พร้อมทั้งได้เข้าร่วมเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” และได้รับโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Low Emission Support Scheme หรือ LESS Award ในปี 2566 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

 

 

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp นี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2030 ของ OR ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบ และการลดปริมาณขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผล 9.25 บาทต่อหุ้น
  30 ม.ค. 2566 17.47 น.
 • ก.พลังงานแจงไฟฟ้าไทยมีคุณภาพ เน้นเชื้อเพลิงสะอาดสอดรับเทรนด์โลกมุ่งพลังงานสีเขียว
  30 ม.ค. 2566 16.19 น.
 • บางจากฯ โดดเด่น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล 5 ปีซ้อน
  30 ม.ค. 2566 15.26 น.
 • "บ้านปู" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
  30 ม.ค. 2566 10.42 น.
 • ‘CV’ ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการ
  30 ม.ค. 2566 10.27 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • SCGP ผนึกกำลังอำเภอบ้านโป่ง สู่ “ชุมชน Like (ไร้) ขยะ” ภายใต้แนวคิด ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่’
  14 ธ.ค. 2565 14.48 น.
 • อาลัย อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 1
  31 ธ.ค. 2563 16.41 น.