กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว

28 กันยายน 2565 16.12 น.
อ่าน 1,585 ครั้ง
 
 
กฟผ. บริษัท Chiyoda และ บริษัท Mitsubishi ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ การกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และ พลังงานสีเขียว เพื่อประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
 
 
 
 
 
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามสัญญาความร่วมมือ การศึกษาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) และพลังงานทางเลือก (Clean Energy) กับ Mr.Kimiho Sakurai - Associate Director Division Director Business Development Division บริษัท Chiyoda Corporation และ Mr.Arihiro Nakamura - General Manager Infrastructure EPC Management Office Plant Engineering Division Industrial Infrastructure Group บริษัท Mitsubishi Corporation พร้อมด้วย ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. ในฐานะพยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ที่ประชุม The Second Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting (AGGPM) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เปิดเผยว่า การร่วมมือแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ระหว่าง กฟผ. บริษัท Chiyoda Corporation และ บริษัท Mitsubishi Corporation ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS รวมถึงเทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และการใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนีย สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกผลิตไฟฟ้า ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ ณ เวที COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จัดงาน Gas Grows Zerotopia 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zero Emissions
  29 พ.ย. 2565 16.08 น.
 • ปตท. - สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย "ยั่งยืน" ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
  29 พ.ย. 2565 11.31 น.
 • OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน
  28 พ.ย. 2565 17.41 น.
 • กฟผ. คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022
  26 พ.ย. 2565 11.19 น.
 • "Café Amazon" รับรางวัล "The Most Powerful Brands of Thailand" ปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์ "ร้านกาแฟ" ทรงพลัง
  25 พ.ย. 2565 19.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.