GPSC เพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียน แสวงหานวัตกรรม สู่ Net-Zero ปี 2060 สร้างองค์กรพลังงาน ยั่งยืน

11 สิงหาคม 2565 12.55 น.
อ่าน 1,145 ครั้ง
 

GPSC ลุยเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียน แสวงหานวัตกรรม
ตอบโจทย์สู่ Net-Zero ปี 2060 สร้างองค์กรพลังงานยั่งยืน
 
 
GPSC ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานตอบโจทย์ลดโลกร้อนรับเทรนด์โลก ผ่านกลยุทธ์ 4S ก้าวสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ปี 2050 และ Net-Zero GHG Emissions ปี 2060 โดยเน้นเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 50% ของกำลังการผลิต ยกเลิกการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน เสาะหาเทคโนโลยีเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการขายคาร์บอนเครดิต เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืนระดับโลก
 
 

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน รักษาการผู้จัดการส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยวางเป้าหมายที่จะก้าวสู่องค์กรความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ในปี ค.ศ. 2060 ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และสอดรับกับนโยบายประเทศ ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก หรือ 4S ที่จะขับเคลื่อนให้ GPSC ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืนระดับโลก
 
 
 

สำหรับกลยุทธ์ 4S ประกอบด้วย S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต S2: Scale-up Green Energy การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต S4: Shift to Customer-centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยใช้นวัตกรรมพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าหลักและโรงฟฟ้าพลังงานทางเลือก

“กลยุทธ์ 4S จะนำไปสู่โจทย์ Net-Zero โดยค่อยๆ ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์ S1 เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้มากขึ้น และไม่ลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ส่วนกลยุทธ์ S2 เรามุ่งเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 50% ในปี ค.ศ. 2030 กลยุทธ์ S3 เรายังคงมองหานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และสำหรับกลยุทธ์ S4 เราให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้าแต่ละราย” นายจารุวัฒน์ กล่าว
 
 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทิศทางการพัฒนาธุรกิจของ GPSC จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น แต่ด้วยประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ยังคงต้องพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้น จึงต้องมุ่งหาเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ และนำไปกักเก็บ หรือการนำคาร์บอนฯ ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS ) รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก๊าซไฮโดรเจนเข้ามาเป็นส่วนผสมในตัวเชื้อเพลิง เพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ลดการเกิดคาร์บอนฯ ขณะเดียวกัน คาร์บอนฯ ที่สามารถลดได้ จะนำไปสู่การซื้อขายในตลาด (Carbon Credit) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ GPSC กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net-Zero

“ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหลักยังคงมีความจำเป็นในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศ แต่การมุ่งสู่ขยายพอร์ตพลังงานสะอาดจะช่วยเพิ่มการกระจายการใช้เชื้อเพลิง เพื่อให้สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง เพราะวันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ Low Carbon ควบคู่กับเสถียรภาพในการจ่ายพลังงาน แต่ในฐานะบริษัทพลังงานจึงต้องพยายามหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียน การหาเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่โลกกำลังมุ่งสู่เทรนด์พลังงานสะอาด ”นายจารุวัฒน์ กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปในเรื่อง Climate Change ที่จะช่วยแก้ปัญหา บรรเทาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาเพื่อลงทุนโครงการใหม่ที่เป็น Green Energy เพื่อตอบโจทย์สังคมและเป้าหมายในอนาคต โดยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • เปิด “มุมมองอุตสาหกรรมต่อการเปิดเสรีพลังงานทางเลือก” ดันประเทศไทยไร้คาร์บอน
  30 ก.ย. 2565 09.59 น.
 • กฟผ. เตือนประชาชนภาคอีสาน หลังพายุโนรูอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่น ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง
  29 ก.ย. 2565 19.18 น.
 • ‘ไทยออยล์’ นำหุ้นเพิ่มทุนเทรด 30 กันยายนนี้ โชว์ความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกว่า 1.15 หมื่นล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล
  29 ก.ย. 2565 11.11 น.
 • กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว
  28 ก.ย. 2565 16.12 น.
 • CEO กลุ่มบริษัทบางจาก รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรม “พลังงานและสาธารณูปโภค”
  28 ก.ย. 2565 15.18 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.