เอ็กโก กรุ๊ป คว้าใบรับรองต่ออายุ “CAC” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง

10 สิงหาคม 2565 00.00 น.
อ่าน 1,259 ครั้ง
 
เอ็กโก กรุ๊ป คว้าใบรับรองต่ออายุ “CAC” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้าประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กร ขยายสู่การร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของเครือข่ายภาคธุรกิจ ในโอกาสเดียวกันนี้ โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 เช่นกัน
 
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป และบริษัทในกลุ่มมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปราศจากการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังคำขวัญที่ว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” ด้วยการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนมีการสื่อสารแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องจากระดับบริหารสู่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้าใจนโยบายของเอ็กโก กรุ๊ป ว่า “คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”
 
ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2558 ซึ่งประกาศนียบัตรรับรองมีอายุ 3 ปี จากนั้นได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรองเป็นครั้งที่ 1 ในปี 2562 และครั้งที่ 2 ในปีนี้ นอกจากนี้เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก CAC อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มเอ็กโกเป็นสมาชิก CAC จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2559 และต่ออายุครั้งที่ 1 ในปี 2562 และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม) ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2561 และต่ออายุครั้งที่ 1 ในปีนี้
 
“การได้รับประกาศนียบัตรต่ออายุใบรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องของเอ็กโก กรุ๊ป นโยบายดังกล่าวไม่เพียงแสดงถึงความรับผิดชอบและการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แต่ยังเป็นการสนับสนุนความโปร่งใสในเครือข่ายภาคเอกชนและภาคธุรกิจไทยอีกด้วย” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป
 
CAC ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยความสมัครใจในรูปแบบของแนวร่วม (Collective Action) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ CAC จำนวน 1,245 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรองว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการคอร์รัปชันจำนวน 491 บริษัท
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • โออาร์ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง ในงาน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022”
  01 ต.ค. 2565 23.13 น.
 • เปิด “มุมมองอุตสาหกรรมต่อการเปิดเสรีพลังงานทางเลือก” ดันประเทศไทยไร้คาร์บอน
  30 ก.ย. 2565 09.59 น.
 • กฟผ. เตือนประชาชนภาคอีสาน หลังพายุโนรูอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่น ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง
  29 ก.ย. 2565 19.18 น.
 • ‘ไทยออยล์’ นำหุ้นเพิ่มทุนเทรด 30 กันยายนนี้ โชว์ความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกว่า 1.15 หมื่นล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล
  29 ก.ย. 2565 11.11 น.
 • กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว
  28 ก.ย. 2565 16.12 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.