กฟผ. จับมือพันธมิตร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน

28 กรกฎาคม 2565 12.33 น.
อ่าน 2,091 ครั้ง
 
 
กฟผ. และเครือข่ายลุ่มน้ำโขง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมขับเคลื่อนปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” เบื้องต้นกว่า 30,000 ไร่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
 
 
 
ชาวจังหวัดน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” ปี 2565 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมทั้งพื้นที่ต่าง ๆ ของ จ.น่าน ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่โคกหนองนาโมเดล มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ณ สวนสาธารณะฝายใหม่ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
 
 
 
 
โครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จ.น่าน” สอดคล้องกับแนวทางการปลูกป่าแบบบูรณาการของโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ที่มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่การปลูกป่า การดูแลอนุรักษ์ป่า โดยเน้นการปลูกป่าที่สามารถเก็บผลผลิตเพื่อการบริโภค นำไม้บางส่วนไปใช้งาน และยังสามารถเก็บผลผลิตไปแบ่งปันและขายสร้างรายได้ในอนาคต เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่เกื้อกูลให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบแนวทางการดำเนินงานไว้
 
 
 
 
กฟผ. ได้จับมือกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ประสบความสำเร็จ เห็นผลจริง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้นำชุมชนของชุมชน อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และ อ.เวียงสา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นตัวอย่างความสำเร็จ แล้วต่อยอดขยายผลเชื่อมโยงกับเครือข่าย เร่งดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำ จ.น่าน เบื้องต้น กว่า 30,000 ไร่ และจะสนับสนุนไปจนกว่าโครงการดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมาย
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จัดงาน Gas Grows Zerotopia 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zero Emissions
  29 พ.ย. 2565 16.08 น.
 • ปตท. - สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย "ยั่งยืน" ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
  29 พ.ย. 2565 11.31 น.
 • OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน
  28 พ.ย. 2565 17.41 น.
 • กฟผ. คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022
  26 พ.ย. 2565 11.19 น.
 • "Café Amazon" รับรางวัล "The Most Powerful Brands of Thailand" ปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์ "ร้านกาแฟ" ทรงพลัง
  25 พ.ย. 2565 19.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.