GGC สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ ลดภาวะโลกร้อน

25 กรกฎาคม 2565 23.18 น.
อ่าน 1,514 ครั้ง
 
.
GGC สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect”
เพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ ลดภาวะโลกร้อน
 
 
 
 
• GGC สนับสนุนงบประมาณสร้างพื้นที่ป่าในประเทศไทย พร้อมร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
• GGC ในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และมุ่งมั่นสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
 
 
 
 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โครงการระดมทุน เพื่อการปลูกป่าและ ส่งเสริมการดูแลป่า ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการระดมทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันในการสนับสนุน ด้วยการ “ระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ให้ได้ป่า” และ “ร่วมปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาล” โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและติดตามการเติบโตของป่าผ่านแอปพลิเคชัน “Care the Wild” ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ GGC ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
 
GGC ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” สำหรับการปลูกป่าในชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 20 ไร่ และดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และชุมชนตำบลสหกรณ์นิคมในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 4,000 ต้น โดยชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม จะดำเนินการบริหารจัดการดูแลตลอดระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แปลงปลูกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าอย่างแท้จริง ความร่วมมือในการสนับสนุนการปลูกป่าแห่งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวยังสามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 36,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
 
นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นสนับสนุนการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ GGC จึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทาง ESG ซึ่งประโยชน์ของโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เท่านั้น แต่เรายังได้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ลดภัยแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำ และสร้างประโยชน์ในแง่การธำรงความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับผืนป่าโดยรอบ ตลอดจนสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจะเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปครับ”
 
นายประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี กล่าวว่า “ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ถือเป็นผืนป่าที่สำคัญที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นปอดสีเขียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนและอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ ประกอบไปด้วย สัก ประดู่ ยางนา ตะเคียน ไม้แดง พะยูง มะขามป้อม มะยงชิด ทุเรียน และเงาะ เป็นต้น โดยจะเป็นการปลูกผสมผสานระหว่างไม้ป่าแทรกไม้ผล เพื่อสร้างพื้นที่ป่าและออกผลผลิตให้กับชุมชนในระยะยาว โดยชุมชนและชาวบ้านทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแล ปกป้องรักษา เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นต้นทางในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่า “ความยั่งยืน” เกิดขึ้นได้เสมอจากความร่วมแรงร่วมใจและขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกัน และในอีก 10 ปีข้างหน้า ผืนป่าแห่งนี้จะเขียวขจี อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นผืนป่าที่สามารถนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการเงินในอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเราจากภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับ”
 
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • โออาร์ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง ในงาน “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022”
  01 ต.ค. 2565 23.13 น.
 • เปิด “มุมมองอุตสาหกรรมต่อการเปิดเสรีพลังงานทางเลือก” ดันประเทศไทยไร้คาร์บอน
  30 ก.ย. 2565 09.59 น.
 • กฟผ. เตือนประชาชนภาคอีสาน หลังพายุโนรูอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่น ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง
  29 ก.ย. 2565 19.18 น.
 • ‘ไทยออยล์’ นำหุ้นเพิ่มทุนเทรด 30 กันยายนนี้ โชว์ความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกว่า 1.15 หมื่นล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล
  29 ก.ย. 2565 11.11 น.
 • กฟผ. - Chiyoda และ Mitsubishi ร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว
  28 ก.ย. 2565 16.12 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.