PEA สนับสนุน โครงการวิจัย “การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ”

16 มิถุนายน 2565 14.06 น.
อ่าน 1,992 ครั้ง
 
PEA สนับสนุน โครงการวิจัย
“การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ”
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง (Strengthening) ในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะให้แก่ชุมชนและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
 
นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า PEA ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัย “การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะ” โครงการวิจัยนี้ เป็นการนำขยะพลาสติกมาแปรสภาพเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซล โดยผ่านกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อน หรือ ไพโรไลซิส (Pyrolysis) แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลขนาดกำลังผลิต 2,000 ลิตรต่อวัน จากขยะพลาสติก 3.5 ตันต่อวัน
 
 
 
 
ในปี 2564 ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการวิจัยเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากขยะพลาสติกและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเพื่อให้สามารถใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดดีเซลได้ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลที่ได้จากการไพโรไลซิสขยะพลาสติก และชีวมวล ซึ่งได้ส่งมอบน้ำมันดีเซลผลิตจากขยะพลาสติก ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ รวมจำนวน 300 ลิตร

ทั้งนี้ PEA เล็งเห็นถึงปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่สามารถกำจัดได้โดยง่ายและขยะพลาสติกซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางพลังงานบนพื้นที่เกาะ ดังนั้นผลลัพธ์จากการศึกษาโครงการดังกล่าวเราจึงคัดเลือกพื้นที่เกาะสีชัง เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อขยายผล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่ ศักยภาพในการพัฒนาระบบไฟฟ้าและปัญหาของปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าได้ 3,500,000 หน่วยต่อปี และคาดการณ์ว่าสามารถลดปริมาณขยะตกค้างบนพื้นที่เกาะได้มากกว่า 50%
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. จัดงาน Gas Grows Zerotopia 2022 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zero Emissions
  29 พ.ย. 2565 16.08 น.
 • ปตท. - สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย "ยั่งยืน" ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
  29 พ.ย. 2565 11.31 น.
 • OR มอบรางวัลการประกวด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” การบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ปลูกฝัง-สร้างจิตสำนึกเยาวชน
  28 พ.ย. 2565 17.41 น.
 • กฟผ. คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employer THAILAND 2022
  26 พ.ย. 2565 11.19 น.
 • "Café Amazon" รับรางวัล "The Most Powerful Brands of Thailand" ปีที่ 2 ตอกย้ำแบรนด์ "ร้านกาแฟ" ทรงพลัง
  25 พ.ย. 2565 19.01 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.