กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง 274 ราย พร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว

19 พฤษภาคม 2565 18.17 น.
อ่าน 1,392 ครั้ง
 
กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง 274 ราย
พร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว
 
 
 
 
กฟผ. ชี้แจงอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงแล้ว 274 ราย พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเร่งด่วน
 
 
 
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมรับฟังกรณีราษฎรตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ เปิดเผยว่า กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปางเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงมาโดยตลอด และจะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว
 
 
 
 
สำหรับการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกจ่ายร้อยละ 70 ของค่าชดเชยทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าค่าที่ดิน (ถ้ามี) และงวดที่สองจะจ่ายหลังราษฎรรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โดยการจ่ายค่าทดแทนให้กับราษฎรผู้อพยพทั้ง 4 หมู่บ้านของตำบลบ้านดงมีความก้าวหน้า ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 จำนวน 294 ราย ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎรฯ ได้มีประกาศอนุมัติ และ กฟผ. ได้อนุมัติเบิกจ่ายแล้วจำนวน 274 ราย โดยจ่ายงวดแรกให้ราษฎรไปแล้ว 156 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและเห็นชอบแนวทางการจ่าย กรณีผู้อพยพหลายรายมีบ้านบนที่ดินแปลงเดียวกันแต่ได้รับอนุมัติไม่พร้อมกันในครั้งนี้ ได้ตกลงให้มีหนังสือยินยอมระหว่างเจ้าของที่ดินกับเจ้าของบ้านที่ปลูกร่วม ส่วนการจ่ายงวดที่ 2 นั้น คณะทำงานได้ตรวจสอบความถูกต้องการรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จจะเร่งนำเสนอคณะอนุกรรมการจ่ายเงินฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

กลุ่มที่ 2 จำนวน 198 ราย เป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปประมาณปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรต่อไป

กลุ่มที่ 3 จำนวน 450 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญประเมินพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว
 
ส่วนการปรับพื้นที่แปลงจัดสรรเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านถือเป็นงานเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และพร้อมดำเนินการตามแผนงานในเดือนมิถุนายนต่อไป
 
การอพยพครั้งนี้เป็นไปตามการร้องขอของราษฎรเมื่อปี ‪2552-2553‬ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กฟผ. โดยให้ กฟผ.จ่ายค่าชดเชยที่ดิน ต้นไม้ และค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎร โดยใช้อัตราราคามาตรฐานของกรมชลประทาน และให้ กฟผ. มีสิทธิในที่ดินของราษฎรที่จ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ
 
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • GC เข้าร่วม การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของไทย
  11 ส.ค. 2565 16.26 น.
 • BBGIนำ NutraSweet M ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล รุกตลาด B2B
  11 ส.ค. 2565 16.18 น.
 • กลุ่ม PTG เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน และผู้ประกอบการ
  11 ส.ค. 2565 16.09 น.
 • บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลงานไตรมาส 2 รายได้เติบโต 27.9% เข้าบริหารจัดการต้นทุน ลุยขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรม
  11 ส.ค. 2565 15.42 น.
 • “บีซีพีจี” ประกาศผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 55 จากปีก่อน
  11 ส.ค. 2565 15.15 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.