UBE เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เดินหน้าปรับแผนธุรกิจ-จัดงบลงทุน 550 ล้านบาท

13 พฤษภาคม 2565 22.56 น.
อ่าน 1,303 ครั้ง
 
UBE เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เดินหน้าปรับแผนธุรกิจ-จัดงบลงทุน 550 ล้านบาท ลุยทำตลาดต่อเนื่อง ดันเป้ารายได้โต 15-20% ในปีนี้ พร้อมประกาศตัวเลขรายได้ Q1 ปี 65 โตแตะ 1,538 ล้านบาท กำไรพุ่งกว่า 200%

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยถึงทิศทางดำเนินธุรกิจในปี 2565 ว่า แนวโน้มภาพรวมของธุรกิจในปี 2565 เชื่อว่าจะมีการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 15-20% แม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเอทานอลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น แต่ UBE ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง รวมถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่จำหน่ายในปัจจุบัน และการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อรุกขยายตลาดฟลาวมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคมากขึ้น

นอกจากนี้ UBE ยังเดินหน้าแผนการลงทุนในปีนี้ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 550 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงคุณภาพและขยายกำลังการผลิตฟลาวมันสำปะหลังตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนแผนการตลาดสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เตรียมที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบ ภายใต้แบรนด์ “ทาสุโกะ” ดำเนินการโดย บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ UBE ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบอาหารทอดและแพ้กลูเตนในแป้งสาลี โดยเตรียมวางจำหน่ายเพิ่มเติมในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างๆ ให้มากขึ้น ในไตรมาส 2 เพื่อขยายฐานลูกค้า

นายชุณห์ โภไคศวรรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน UBE กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของ UBE ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,538.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 406.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 115.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นถึง 204.8% เนื่องจากยอดขายโดยรวมของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณจำหน่ายเอทานอลที่สูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง 586.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.4 % โดยยอดขายแป้งมันสำปะหลัง โดยเฉพาะแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนรายได้จากธุรกิจเอทานอล มีรายได้ 913.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 316.3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 53.0% สาเหตุจากปริมาณการจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมมีจำนวนมากขึ้น และปริมาณการจำหน่ายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงที่เริ่มฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาเอทานอลที่คาดว่ายังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ UBE มีกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

“แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง UBE เชื่อว่าจะมีทิศทางปรับตัวดีต่อเนื่อง จากแนวโน้มการใช้เอทานอลที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มคำสั่งซื้อของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทั้งในส่วนของฟลาวมันสำปะหลังและแป้งมันออร์แกนิคที่จะเริ่มทยอยเข้ามามากขึ้นในครึ่งปีหลัง จะมีส่วนช่วยผลักดันรายได้รวมของ UBE ให้เป็นไปตามเป้าหมาย” นายชุณห์ กล่าวในที่สุด

เกี่ยวกับ UBE
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่ง UBE ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง UBE ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้ขยายสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ
 
นอกจากนี้ UBE ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste ซึ่งเป็นการนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำ และ กากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมัน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group
- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • CKPower ฝ่าวิกฤติก๊าซแพง Q2/65 กำไรเพิ่ม 157 ล้านบาท YoY
  11 ส.ค. 2565 14.27 น.
 • กลุ่มบางจากฯ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก เติบโตต่อเนื่อง รายได้รวม 152,852 ล้านบาท
  11 ส.ค. 2565 13.27 น.
 • GPSC เพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียน แสวงหานวัตกรรม สู่ Net-Zero ปี 2060 สร้างองค์กรพลังงาน ยั่งยืน
  11 ส.ค. 2565 12.55 น.
 • แอดไลน์ @worldgasfamily วันนี้ ! ลุ้นรับสิทธิ ชิงรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro
  11 ส.ค. 2565 11.57 น.
 • ป.ป.ช. การันตีความโปร่งใส ประเมิน ITA กฟผ. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ระดับ AA ประจำปี 2565
  11 ส.ค. 2565 11.06 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.