ประกวดวาดภาพ กระทรวง พลังงาน ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน” เงินรางวัล 1,120,000 ล้านบาท

17 มกราคม 2565 17.49 น.
อ่าน 1,585 ครั้ง
 
ประกวดวาดภาพ กระทรวง พลังงาน ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน”
มีผลงานเข้าร่วมกว่า 600 ผลงาน มอบรางวัล 1,120,000 ล้านบาท
 
 
 
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรวมจำนวน 64 รางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมศึกษาและ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ณ เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) บริเวณวีรันดา ฮอลล์ กรุงเทพฯ
 
 
กระทรวงพลังงาน ได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว กระทรวงพลังงานยังคงต้องการให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานจากการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ โดยในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “หลงรักพลังงาน” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้จินตนาการ ในการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานที่ ตัวผู้ประกวดเองได้เห็นหรือได้เข้าถึงการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ และก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่าปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 619 ผลงาน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้ให้ความสนใจด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งนอกจากกระทรวงพลังงานจะยังคงมีการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจรูปแบบการใช้พลังงานที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้ อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของกระทรวงพลังงานที่จะยังคงเน้นย้ำ คือ การส่งเสริม จัดหา พัฒนา ทางเลือกของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการจัดประกวด ในครั้งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงาน และจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปในปีหน้าอีกด้วย” นางเปรมฤทัย กล่าว
 
 
 

สำหรับคณะกรรมการในการตัดสินประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร นายสมภพ บุตรราช ศิลปินอิสระ นายประทีป คชบัว ศิลปินอิสระ นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และนายประครอง สุวงทา หัวหน้ากลุ่มสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

 

โครงการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเปิดรับผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564  มีประชาชนจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 619 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 201 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. 242 ผลงาน ระดับอุดมศึกษาและปวส. 69 ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป 107 ผลงาน  โดยผลการประกวด มีดังนี้

 1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ  โรงเรียนบางแคเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ธนโชติ นันทเศรษฐ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ นายวัชระ ทองสงคราม โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา

 

 1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000  บาท ได้แก่ น.ส.ฉัพพรรณรังสี สุวรรณชาติ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ น.ส.ชฎากรณ์ ภูมิดอนใส โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายมงคงชัย ไชยบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 

 1. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ น.ส.วันวิสา หมายเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ น.ส.ปิยนัน ศรีธรรมมา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 1. ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายบรรหาร ประมาณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 45,000 บาท ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายชรินทร์ ภูผาบาง

 

 

นอกจากนั้นแล้วแต่ละประเภท ยังมีรางวัลชมเชย ประเภทละ 10 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาท และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาด “หลงรักพลังงาน” สามารถเข้าชมได้ที่ บริเวณวีรันดา ฮอลล์  เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 -21 มกราคม 2565  เวลา 10.00 – 22.00 น.

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง 274 ราย พร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว
  19 พ.ค. 2565 18.17 น.
 • ปตท.-ปตท.สผ. ลงนามซื้อขายน้ำมันดิบโอมาน ผนึกพลังร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย
  19 พ.ค. 2565 10.07 น.
 • พีทีที สเตชั่น - พีทีที ลูบริแคนท์ส ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Mobility คว้ารางวัล Thailand Most Admired Brand 2022 ต่อเนื่อง
  18 พ.ค. 2565 23.59 น.
 • NRPT” เปิดตัว “alt. Eatery” คอมมูนิตี้อาหาร Plant-based นำเสนอไลฟ์สไตล์ของโลกอนาคตแห่งแรกในกรุงเทพบนพื้นที่ “แสนสิริ”
  18 พ.ค. 2565 23.56 น.
 • บ้านปู เพาเวอร์ เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2565 สดใส พร้อมรักษาประสิทธิภาพการเดินเครื่องผลิตในโรงไฟฟ้าทุกแห่ง
  17 พ.ค. 2565 16.46 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together ชู Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
  12 พ.ย. 2563 15.45 น.