กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศที่ดีให้คนไทย สนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่แก่กรมควบคุมมลพิษ

26 พฤศจิกายน 2564 19.44 น.
อ่าน 2,274 ครั้ง
 

 กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศที่ดีให้คนไทย

สนับสนุน รถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่แก่กรมควบคุมมลพิษ

 

                       

 

กฟผ. ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดีให้แก่คนไทย สนับสนุนเงิน ล้านบาท ให้กรมควบคุมมลพิษจัดซื้อรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหามลภาวะอากาศอย่างยั่งยืน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนจำนวน ล้านบาท ให้แก่นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Station) เครื่องยนต์ขนาด 2,800 ซีซี จำนวน คัน ณ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ทั้งนี้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การสนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดสภาพอากาศครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญใช้ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนสำหรับการเฝ้าระวัง รวมถึงช่วยวางแผนมาตรการการจัดการลดและป้องกันมลภาวะทางอากาศ สร้างความตระหนักรู้สถานการณ์คุณภาพอากาศ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality และวางแผนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.ในระดับนโยบายของประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

 

 

ทางด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้สนับสนุนรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ นับเป็นรถยนต์คันแรกที่ใช้เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ในการเข้าพื้นที่ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน อุบัติภัยสารเคมี และกรณีอื่น ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว และสามารถใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรเทาปัญหามลพิษ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

 

กฟผ. และกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์ “Breathe our Future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” จัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM-2.ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ดังกล่าว (Mobile Stationจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศ เพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

- Advertisement -
- Advertisement -

RELATED

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Lasted

 • ปตท. ทำสัญญาขายปิโตรเลียมให้ รฟท. 10 ปี พร้อมส่วนลดต้นทุนพลังงาน 810 ล้าน
  20 ม.ค. 2565 15.38 น.
 • Winnonie ระดมทุน 80 ล้านบาท ผนึก ยิบอินซอย และไอ-มอเตอร์ พร้อมรับพันธมิตร ขยาย Green Ecosystem
  20 ม.ค. 2565 15.08 น.
 • สนพ. เดินหน้า “แผนขับเคลื่อนสมาร์ทกริด พ.ศ. 2565-2574” ดันไทย มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
  19 ม.ค. 2565 07.51 น.
 • บ้านปู มอบรางวัลอัดฉีดนักกีฬา หลังคว้าแชมป์อาเซียน รายการ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020
  18 ม.ค. 2565 12.06 น.
 • ประกวดวาดภาพ กระทรวง พลังงาน ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน” เงินรางวัล 1,120,000 ล้านบาท
  17 ม.ค. 2565 17.49 น.

Most Viewed

 • ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย
  24 พ.ย. 2563 12.37 น.
 • บางจากฯ ยืนยันขาย "น้ำมันลดฝุ่น" ดีเซลกำมะถันต่ำ ราคาเท่าเดิม ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 ในกทม. เป็นเวลา 3 เดือน
  27 พ.ย. 2563 20.21 น.
 • พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2564
  17 พ.ย. 2563 11.46 น.
 • กระทรวงพลังงานสรุปผลสำเร็จ AMEM ครั้งที่ 38 อาเซียนมุ่งกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่นวัตกรรม
  23 พ.ย. 2563 21.14 น.
 • อาลัย "อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณ" ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
  23 ธ.ค. 2563 10.53 น.