ระดับน้ำเหนือเขื่อนบางลางเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้ว กฟผ. ระดมกำลังร่วม จ.ยะลา ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

12 มกราคม 2564 11.12 น.
อ่าน 2,830 ครั้ง
ระดับน้ำเหนือเขื่อนบางลางเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้ว ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. อยู่ที่ 1,439.49 ล้านลูกบาศก์เมตร กฟผ. ระดมกำลัง ร่วมกับจังหวัดยะลา เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
 
 
กฟผ. เขื่อนบางลางหยุดการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น หลังปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนบางลางมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกับจังหวัดยะลาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการด่วน
 
 
 
 
 
 
นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงต่ำกว่าระดับกักเก็บปกติ และสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน โดย กฟผ. เขื่อนบางลาง ได้ร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการน้ำกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และกรมชลประทานปิดบานประตูระบายน้ำล้น (สปิลเวย์) เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ
 
ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนบางลาง ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. อยู่ที่ 1,439.49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของความจุเขื่อน ซึ่ง กฟผ. ยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
       
 
 
สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเบื้องต้น กฟผ. ได้จัดสรรงบประมาณและระดมกำลังพนักงาน ร่วมกับจังหวัดยะลาและเครือข่ายพันธมิตรแจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มตามชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี นอกจากนั้นยังมีแผนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
 
 
 
 

กิจกรรม อื่นๆ