"บีซีพีจี" มอบน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมใต้

19 ธันวาคม 2563 12.35 น.
อ่าน 2,217 ครั้ง
“บีซีพีจี” มอบน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบข้าวสารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ ตำบลท่าพญา และตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี โดยที่ผ่านมา บีซีพีจี ได้มอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ประสบภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม อื่นๆ