รายการ พลังงานวันนี้ เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสาระความรู้ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รายการ พลังงานวันนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องพลังงาน และการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่พัฒนาพลังงานจากน้ำมัน พลังงานจากไฟฟ้า จากขยะ และพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รายการ พลังงานวันนี้ ให้ความรู้โดยนักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นอกจากนี้ รายการ พลังงานวันนี้ ยังต้องการช่วยรณรงค์ปลูกฝังชุมชน ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นผู้ชมให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานมากยิ่งขึ้น

Promo รายการ

พลังงานวันนี้

 • รายการ พลังงานวันนี้ ตอน สถานการณ์ราคาน้ำมัน
  รายการ พลังงานวันนี้ ตอน สถานการณ์ราคาน้ำมัน
 • รายการ พลังงานวันนี้ ตอน โควิด-19 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
  รายการ พลังงานวันนี้ ตอน โควิด-19 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
 • รายการ พลังงานวันนี้ ตอน พลังงานจาก Solar Cell ติดง่าย ติดได้ทุกบ้าน
  รายการ พลังงานวันนี้ ตอน พลังงานจาก Solar Cell ติดง่าย ติดได้ทุกบ้าน
 • รายการ พลังงานวันนี้ ตอน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนถูก
  รายการ พลังงานวันนี้ ตอน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนถูก
 • รายการ พลังงานวันนี้ ตอน EV รถยนต์ไฟฟ้าน่าใช้
  รายการ พลังงานวันนี้ ตอน EV รถยนต์ไฟฟ้าน่าใช้
 • รายการ พลังงานวันนี้ ตอน พลังงานหมุนเวียนสร้างรายได้ ยุคการใช้ไฟฟ้าลดลง
  รายการ พลังงานวันนี้ ตอน พลังงานหมุนเวียนสร้างรายได้ ยุคการใช้ไฟฟ้าลดลง

กินเที่ยวทั่วไทย

 • ไก่ย่างเสือใหญ่
  ไก่ย่างเสือใหญ่
 • EGAT Electric Boat
  EGAT Electric Boat
 • Balcony Lounge @ The Intercontinental Bangkok
  Balcony Lounge @ The Intercontinental Bangkok
 • Ginger Restaurant @Holiday Inn Bangkok
  Ginger Restaurant @Holiday Inn Bangkok
 • ConneXion @ Holiday Inn Bangkok
  ConneXion @ Holiday Inn Bangkok
 • ร้านอาหาร Indus
  ร้านอาหาร Indus